Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Biblioteka szkolna w ramach obchodów – październik miesiącem bibliotek szkolnych ogłasza konkurs dla uczniów naszej szkoły:

Dla klas 1- konkurs plastyczny pod hasłem „Bajkowe zwierzątko” lub „Mój ulubiony bohater bajkowy”

Dla klas 7 – konkurs na wykonanie plakatu reklamującego bibliotekę szkolną lub napisanie listu do ulubionego bohatera literackiego.

Dla klas gimnazjalnych- konkurs na najlepsze hasło promujące czytanie książek lub logo biblioteki szkolnej.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Prace plastyczne wykonujemy dowolną techniką. Rozmiar papieru nie mniejszy niż format A3.

Oceniamy wkład pracy, pomysłowość, staranność wykonania prac. Prace można składać w bibliotece szkolnej do końca października.