Informacja o podręcznikach

Uczniowie  klas 1 i 7 szkoły podstawowej oraz klas  2 i 3 gimnazjum wypożyczają  podręczniki  bezpłatnie.

 

Zakupić należy podręczniki do religii i ćwiczenia do  wychowania do życia w rodzinie. Dokładną informację dotyczącą tych podręczników uczniowie otrzymają na pierwszych lekcjach.

Klasa 1 PSP

Religia

Jesteśmy dziećmi Boga. Klasa 1,

Ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, dr. Edyta Bem

Klasa 7 PSP

Religia

Droga wspólnoty zbawionych

Maria Baron, ks.Marcin Ogiolda

Klasa 2 PG

Religia

Jezus działa i zbawia – katechizm Podręcznik do religii dla II kl.

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

WDŻ

Wychowanie do życia w rodzinie. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum cz. 2

Maria Urban

Klasa 3 PG

Religia

Jezus prowadzi i zbawia. W drodze do Emaus

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

WDŻ

Wychowanie do życia w rodzinie. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum cz. 3

Maria Urban