Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2017 r.

3 listopada 2017 r.

18, 19, 20 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.