Wyniki egzaminu gimnazjalnego


 Dyrektor szkoły podaje oficjalne wyniki PG 8 w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym:
Test matematyczno-przyrodniczy – 31pkt
Test humanistyczny – 35,8 pkt
Klasa
Średnia punktów z egzaminu
humanist.
mat-przyr
3a
40,5
39,8
3b
35,9
29,2
3c
31,1
27,3
3d
34,3
28,4
3g
35,2
28,6
Szkoła
35,8
31
stanin
Bardzo wysoki
wysoki

Wyniki egzaminów uplasowały naszą szkołę w pierwszej trójce spośród gimnazjów ogólnodostępnych i rejonowych (obok PG7 i PG5).
Serdecznie gratuluję uczniom klas trzecich wysokiej punktacji i życzę powodzenia w dalszej edukacji.

Dyrektor
Wojciech Rerich