Podziękowanie dla rodziców

 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 składają serdeczne podziękowanie

 RODZICOM UCZNIÓW

za okazaną pomoc podczas Dnia Patrona.