Zbiórka darów

W dniach 22.11-03.12.2010r odbędzie się zbiórka darów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. Zbieramy: zabawki i maskotki, słodycze, odzież, przybory szkolne. Każdy uczeń biorący udział w zbiórce otrzyma punkty od wychowawcy. Klasa biorąca udział uzyska dodatkowe punktu do Palmy Pierwszeństwa.