OMNIBUS

p1050110
p1050110 p1050110
p1050111
p1050111 p1050111
p1050112
p1050112 p1050112
p1050113
p1050113 p1050113

11 maja 2011 roku o godz. 9.00 w Publicznym Gimnazjum nr8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu przy ul. Lelewela 9 odbył się konkurs organizowanydla klas pierwszych gimnazjów OMNIBUS.

Jego głównym celem jest rozbudzenie aktywności poznawczej młodzieży oraz umożliwienie uczniom zdolnym wykazania się posiadaną wiedzą iumiejętnościami.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny - obowiązują wiadomościiumiejętności objęte materiałem nauczania ze wszystkich przedmiotów.