Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE
dla
OPOLSKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Pani
Halinie Bilik

Serdecznie dziękujemy
za udział Kuratorium Oświaty w Opolu
w ufundowaniu nagród dla wyróżnionych uczestników
II edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego
PITAGOREJCZYK 2011
Z poważaniem
ORGANIZATORZY
Mariola Koryl
Marzena Jantos