Aktywizacja uczniów

Today247
Yesterday561
This week247
This month3545
Total744612

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLNE KOŁO CARITAS

Sprawozdanie z działalności SKC

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Caritas

I Semestr 2012/2013

Na początku nowego roku szkolnego wybrano nowy zarząd SKC:

Przewodnicząca: Anna Pietrucha

Zastępca: Dagmara Mazur

Sekretarz: Bartosz Turek

Opiekunowie: p. Maria Helman, ks. Rafał Siekierka

SKC we wrześniu wznowiło swoją pracę po wakacyjnej przerwie, poszerzając swoje grono o wolontariuszy z klas pierwszych i drugich. SKC liczy razem 22 osoby. Spotkania odbywają się raz w miesiącu (wtorek) o godz. 1530.  Prócz spotkań formacyjnych wolontariusze:

ü  6 października nasi wolontariusze uczestniczyli w pielgrzymce Caritas Diecezji Opolskiej. Tam pomagali w nagłośnieniu  i dzielili się doświadczeniami z dotychczasowej pracy Koła doskonale integrując się z innymi SKC diecezji opolskiej. Wszyscy wrócili pełni radości i w dobrych humorach,

 

ü  13-14 października nasi wolontariusze pracowali przy organizacji XII Dnia Papieskiego, który w tym roku przebiegał pod hasłem : Jan Paweł II Papież Rodziny. W sobotę grupa wolontariuszy naszego gimnazjum pakowała „kremówki” przygotowując je do sprzedaży w dniu następnym przy kościele bł. Czesława w Opolu. Praca  szła bardzo sprawnie w doskonałej i milej atmosferze, gdzie dobry humor wolontariuszy udzielił się także pracownikom ZOL-u, gdzie był nasz magazyn. Natomiast w niedzielę 14 października byliśmy na naszych stanowiskach pracy już od godziny 6.15 rano. Po każdej mszy świętej sprzedawaliśmy kremówki przy kościele. Rozprowadziliśmy ich około 1200 sztuk. Parafianie chętnie kupowali i byli zadowoleni z postawy” młodych ludzi. Dochód z tych pracowitych dni przeznaczymy na pomoc finansową potrzebującym uczniom naszej szkoły,

 

ü  2 grudnia wolontariusze zaangażowali się w Dzieło Remontu Małżeńskiego przez wykonanie pracy o charakterze wolontarystycznym, która polegała na pomocy w przygotowaniu zabawy oraz w opiece nad dziećmi,

 

ü  15 grudnia wolontariusze wzięli udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Caritas w Biedronce przy ul. Niemodlińskiej,

 

ü  Członkowie SKC przygotowali i uczestniczyli w Wigilii w celu zintegrowania zespołu, lepszego wzajemnego poznania się i współpracy,

 

ü  Systematyczna pomoc przy organizacji spotkania seniorów w Klubie Seniora przy Parafii Bł. Czesława w Opolu,

 

ü  Grupa wolontariuszy wykonała gazetkę zaznaczającą obecność SKC w szkole,

 

ü  19 stycznia wolontariusze uczestniczyli w warsztatach dla młodych, zatytułowanych: „Szkoła Prowokatorów”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARODZINY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

15 Szkolne Koło Caritas Diecezji Opolskiej (SKC) działające przy Publicznym Gimnazjum nr 8 w Opolu rozpoczęło działalność w 2010 roku. Dnia 23 lutego 2010 r. w obecności reprezentantów wszystkich klas na uroczystym apelu 9 wolontariuszy SKC otrzymało legitymacje członkowskie. Opiekunką koła jest katechetka Pani Maria Helman.

Szkolne Koło Caritas jest młodzieżową, kościelną organizacją charytatywną, działającą na zasadach wolontariatu, powołaną przez dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej, za zgodą dyrektora szkoły.
 Koło jest jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Opolskiej i włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Opolskiej.  Działa w celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.

Pomocny Patrol

GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

NR 2 KWIECIEŃ/MAJ 2010

 

  

Z cyklu ks. Jarosław napisał...

Witamy w naszym gronie kolejne Szkolne Koło Caritas

W Gimnazjum Nr 8 w Opolu rozpoczęło działalność 15 Szkolne Koło Caritas Diecezji Opolskiej (SKC). We wtorek 23 lutego 2010 r. w obecności reprezentantów wszystkich klas na uroczystym apelu 9 wolontariuszy SKC otrzymało legitymacje członkowskie. Spotkanie rozpoczęła Pani Maria Helman katechetka i opiekunka nowego SKC. Młodzież zaprezentowała swoje koło i przedstawiła obecnym kolegom i koleżankom cel działalności SKC.

Po prezentacji ze strony uczniów informacje o programie Szkolnych Kół Caritas na terenie diecezji opolskiej powiedział ks. Jarosław Staniszewski, diecezjalny opiekun SKC. Po części informacyjnej ks. Jarosław wręczył legitymacje młodym wolontariuszom Caritasu. W zarządzie SKC w Gimnazjum Nr 8 zasiadają: przewodnicząca Andżelika Fiłozop, sekretarz Aldona Korzeniec i skarbnik Denis Langner. Asystentem kościelnym został ks. Krzysztof Rusinek, katecheta i wikariusz parafii bł. Czesława w Opolu.

 

Wolontariuszom SKC z Gimnazjum Nr 8 w Opolu życzymy obfitości łask Bożych i radości z pełnienia pięknej i pełnej sensu posługi Caritas.

opr. ks. Jarosław Staniszewski

Koordynator Szkolnych

NASZE PLANY

A w następnym roku szkolnym planujemy zachęcić do pracy w naszym kole nowych uczniów naszej szkoły oraz rozszerzyć naszą działalność.

 Nawiązać większą współpracę z innymi SKC w województwie i innymi ośrodkami wspomagającymi potrzebujących.

Współpracować Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu.

Kontynuować tegoroczne działania.