Informacje o projekcie

W tym roku szkolnym nasza szkoła  przystąpiła do udziału w projekcie

Patrz i zmieniaj organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.


 

Celem programu Patrz i zmieniaj jest kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za kształt dzisiejszego świata i zachęcanie ich do osobistego zaangażowania na rzecz jego zmiany.

 


Podczas realizacji projektu wykorzystamy filmy dokumentalne przedstawiające najważniejsze zagadnienia współczesnego świata (prawa człowieka, nierówności społeczne, demokracja, handel międzynarodowy)  i ukazujące, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata.

 

W ramach projektu uczniowie Patrzą / oglądają film /  i Zmieniają / podejmują własne działania /.

Dzięki udziałowi w projekcie dowiemy się gdzie produkowane są nasze ubrania, jaki mamy wpływ na zmiany klimatu, jaki mamy wpływ na migracje do Europy, jak kupować odpowiedzialnie i wspierać rozwój krajów Południa.

 

Czym są globalne współzależności?

 

Nasze ubrania produkowane są w różnych częściach świata, surowce do produkcji elektroniki pochodzą z wielu kontynentów, rządy które wybieramy wspierają rozwój innych krajów i prowadzą wojny, korporacje, których produkty kupujemy operują w większości państw na świecie. Swoimi codziennymi wyborami - konsumenckimi

i obywatelskimi - wpływamy więc na losy ludzi w wielu zakątkach globu, podobnie oni - mają wpływ na nas. Nie można zrozumieć dzisiejszego świata bez zrozumienia globalnych współzależności!