ŚWIĘTA WODA

         10 marca 2010 roku w ramach projektu „Patrz i zmieniaj" w naszej szkole odbyły się warsztaty poświęcone problemowi braku na świecie czystej wody dla ludzi i środowiska. Uczniowie klasy I a uczestniczący w zajęciach dowiedzieli się jakie konsekwencje może mieć nieracjonalne gospodarowanie  zasobami naturalnymi. Zastanawiali się jakie działania można podejmować , aby nie marnować wody pitnej.

Zajęcia prowadzone w różnorodny sposób ukazywały ważność omawianego problemu. Okazało się, że problem braku wody występuje w różnych częściach naszego globu. W Europie też.   Dla wielu społeczeństw brak dostępu do wody oznacza wysiłek codziennego pokonywania wielkich odległości, aby zdobyć wystarczającą ilość wody - czystej lub zanieczyszczonej. Pokazał to wyświetlony na zajęciach film omawiający problem ludności indyjskiej.

Przeprowadzona  w klasie demonstracja  zilustrowała na czym polega nadmierna eksploatacja zasobów wód gruntowych, która prowadzi do obniżenia ich poziomu. Uczniowie zaobserwowali również w jaki sposób  dochodzi do zanieczyszczenia wody, nawet w bardzo odległych stronach, kiedy niewłaściwie wykorzystuje się zbiorniki wodne.

W czasie dyskusji uczestnicy warsztatów podali wiele przyczyn braku wody takich jak: zanieczyszczenia, nadmierna eksploatacja zasobów, kataklizmy, brak racjonalnego gospodarowania przez społeczeństwa, zmiany klimatyczne, konflikty zbrojne, wzrost liczby ludności itp.

Wskazano też skutki braku wody: choroby, niedożywienie, wysoka śmiertelność,  susze, mniejsze zbiory, ubożenie ludności, utrata ziemi i źródła dochodu, uzależnienie społeczeństw w niektórych częściach świata od pomocy zewnętrznej itp.

Zajęcia uświadomiły konieczność oszczędzania wody, wskazały jak możemy racjonalnie gospodarować wodą w życiu codziennym. Swoje spostrzeżenia    i pomysły uczniowie pokazali opracowując plakaty i hasła.

 

  • Zakręcamy wodę, gdy jej nie używamy.
  • Naprawiamy nieszczelne krany, z których kapie woda.
  • Bierzemy prysznic zamiast kąpieli.
  • Instalujemy urządzenia wodooszczędne /zmywarki, pralki, spłuczki, krany/.
  • W domach z ogródkiem wykorzystujemy deszczówkę.
  • Do zmywania i prania używamy środków ekologicznych.
  • Nigdy nie wylewamy do ścieków niebezpiecznych ścieków.