Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego