Aktywizacja uczniów

Today242
Yesterday531
This week1760
This month14769
Total428439

 

 


W budynku Publicznego Gimnazjum nr 8 powstaje nowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33.


 

Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodne z zarządzeniem nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 maja do 23 czerwca 2016r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do:
- oddziału sportowego

od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2016r.

Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

10 maja 2016 r

24 maja 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust 4 ustawy

6 czerwca 2016 r. godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 29 czerwca do 1 lipca 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do gimnazjum

18 lipca 2016r. do godziny 12:00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia

od 18 lipca do 20 lipca 2016r.

Podanie przez komisję rekrutacyjna do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum

21 lipca 2016r. do godziny 12:00

Postępowanie uzupełniające

29 sierpnia 2016r. do godziny 12:00