Aktywizacja uczniów

Today244
Yesterday531
This week1762
This month14771
Total428441

 

 


W budynku Publicznego Gimnazjum nr 8 powstaje nowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33.


 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

UCHWAŁA NR XIX/343/15 RADY MIASTA OPOLA  z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY
w Publicznym Gimnazjum nr 8  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opol