SPÓJRZ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Uczniowie realizujący innowację rozszerzają zainteresowania i analizują swoje predyspozycje, poszerzą wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki, przedmiotów technicznych i matematyczno-przyrodniczych.

Klasa pierwsza 2015/2016

W ramach innowacji podczas dodatkowych zajęć technicznych uczniowie budowali z klocków LEGO różne konstrukcje urządzeń mechanicznych. W programie LEGO MINDSTORMS uczyli się programować roboty/ w tym wykonywanie określonych sekwencji ruchów, programowanie robotów do reagowania na odpowiednie bodźce zewnętrzne, w efekcie robot musiał wykonywać odpowiednie zadania w sposób automatyczny. Uczniowie wzbogacali swoje wiadomości na temat zdrowego odżywiania. Projektowali jadłospisy i obliczali wartości kalorii za pomocą specjalnych kalkulatorów on-line. Poznali zasady prawidłowego projektowania wnętrz i zasady tworzenia rysunków technicznych oraz planów mieszkania z wykorzystaniem programów do projektowania.

 

Matematyka to nauka, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie . Wiele zawodów powiązanych jest ściśle z matematyką. Już na etapie gimnazjalnym istnieje potrzeba rozwoju młodzieży w kierunku związanym właśnie z tym przedmiotem. Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych w życiu. Młodzież poznawała tajniki zarządzania i organizowania własnego biznesu planując koszty wycieczki, projektując wnętrza mieszkania, uczyła się kosztorysowania. Uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu symetrii, statystyki, zdrowego odżywiania, dietetyki. 

 

Zajęcia z fizyki poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów z wybranych zagadnień przyrodniczych. Realizowane dodatkowo treści przyczyniają się do nabycia nowych kompetencji. Młodzież uczestniczy w działaniach nietypowych, praktycznego działania. Poszerzono treści z zakresu hydrostatyki, obróbki metali, wytrzymałości materiałów. Uczniowie zajmowali się wykorzystaniem praw i zjawisk fizycznych w życiu codziennym. Ponadto kosztorysowaniem i wyceną wykonanego przez siebie dzieła. 

 

           Młodzież uczestnicząc w zajęciach z biologii oraz chemii realizowała określone zdania, zdobywając przy tym praktyczne umiejętności oraz wiedzę, która będzie procentowała w przyszłości. Nauczenie młodych jak współpracować w grupie , planować zadania , przeprowadzać proste doświadczenia wyciągać z nich wnioski oraz stosować w swojej pracy nowe technologie informacyjne, to główne cele tych lekcji. Nasze zajęcia poświęcone były zanikającym zawodom, ale równocześnie uwrażliwiały na piękno otaczającej nas przyrody. Pokazywały jak ważne jest znaczenie współczesnej biologii oraz chemii w życiu każdego człowieka. Może ktoś zechce zostać entomologiem, zoologiem, ornitologiem lub pszczelarzem? Uczniowie poznali także tajemnice takich zawodów jak: technik analityk , kosmetolog czy mydlarz.

Uczniowie uczestniczyli w wizycie studyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Klasa druga 2016/2017

W przyszłym roku rozszerzone zostaną treści z informatyki oraz biologii i chemii. Uczniowie będą również uczestniczyć raz w miesiącu w profesjonalnych warsztatach w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego, ciekawych warsztatach z zakresu elektroniki, mechatroniki, budownictwa, energetyki odnawialnej, hotelarstwa, opieki przedmedycznej…

   Będą odbywały się również raz w semestrze spotkania z przedstawicielami firm i zakładów.

20160411145628.jpg

GALERIA ZDJĘĆ