Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół oraz zwrot kosztów dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, przypominamy rodzicom dzieci  uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, aby pamiętali o konieczności złożenia wniosków o  organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia do przedszkola/szkoły bądź wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka/ ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta Opola ul. Rynek- Ratusz, w Wydziale Oświaty osobiście lub za pomocą poczty papierowej, w terminie do 14 czerwca 2017 r.