Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że 2.05.2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.