Aktywizacja uczniów

Today293
Yesterday357
This week650
This month15255
Total475471

 

 


TRWAJĄ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 w OPOLU na ROK SZKOLNY 2017/2018. Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są do 19 maja 2017 r.

Czytaj więcej


 

Komunikaty

Oddział dwujęzyczny klasy siódmej z językiem niemieckim

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu

(przyszłej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33)

informuje, że w roku szkolnym 2017/2018

planuje się utworzenie oddziału dwujęzycznego klasy siódmej z językiem niemieckim

Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 14.00

w budynku PG8 w Opolu przy ulicy Lelewela 9

 

Regulamin Rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej z językiem niemieckim w  załączniku.

 

Ubezpieczenie uczniów

DANE DO LIKWIDACJI SZKÓD

Nazwa jednostki

Publiczna Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres

Ul. Lelewela 9, 45-856 Opole

Numer polisy

436000111276

 

DOWOLNY SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKÓD

Telefon do zgłaszania szkód

 

801 107 107 lub (58) 555 60 00

 

Elektronicznie za pośrednictwem strony www

 

http://www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/zglos-szkode-ze-swojej-polisy.html

Numer faksu do zgłaszania szkód

 

(58) 555 60 01

 

Pisemnie

 

STU ERGO HESTIA S.A. ul.Hestii 1, 81-731 SOPOT

 

 

 

Attachments:
Download this file (druk zgłoszenia szkody NNW.pdf)druk zgłoszenia szkody NNW.pdf[ ]73 kB2016-10-25 18:09

Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych Miasta Opola

Na stronie internetowej opolskiego serwisu oświatowego utworzona zostanie zakładka pn. program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Miasta Opola, w której dostępne będą program, Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół Miasta Opola jak również wnioski : o przyznanie uczniowi Nagrody edukacyjnej, nadanie tytułu Opolskiego Orła, przyznanie uczniowi Listu gratulacyjnego, przyznanie uczniowi Wsparcia materialnego ( z możliwością pobierania wniosków).
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 22 WRZEŚNIA 2016 (CZWARTEK):

KLASY PIERWSZE I DRUGIE - GODZINA 17.00

KLASY TRZECIE - GODZINA 18.00

Procedury dotyczące realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie 2016/2017

 

  1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń  w Opolu, ul. Ozimska 19 (Sala Obsługi, VII piętro) w okresie od 1 lipca 2016 r. do 15 września 2016 r.
  2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
  3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień  (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec      (za kwiecień, maj, czerwiec).
  4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
  5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie.W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
  6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenia niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 514,00zł na osobę).
  7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 723, 726.

 

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola zamieszczona jest na stronie:

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

 

natomiast formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:

http://www.mcs.opole.pl//container/doc/wniosek_stypendium_szkolne_01-04-16.pdf          

Attachments:
Download this file (Wniosek o stypendium szkolne (19.05.16)-poprawka.docx)Wniosek[ ]50 kB2016-06-20 17:46