Aktywizacja uczniów

Today934
Yesterday3019
This week934
This month54634
Total1503131

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty

Informacja o podręcznikach

Uczniowie  klas 1 i 7 szkoły podstawowej oraz klas  2 i 3 gimnazjum wypożyczają  podręczniki  bezpłatnie.

 

Zakupić należy podręczniki do religii i ćwiczenia do  wychowania do życia w rodzinie. Dokładną informację dotyczącą tych podręczników uczniowie otrzymają na pierwszych lekcjach.

Klasa 1 PSP

Religia

Jesteśmy dziećmi Boga. Klasa 1,

Ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, dr. Edyta Bem

Klasa 7 PSP

Religia

Droga wspólnoty zbawionych

Maria Baron, ks.Marcin Ogiolda

Klasa 2 PG

Religia

Jezus działa i zbawia – katechizm Podręcznik do religii dla II kl.

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

WDŻ

Wychowanie do życia w rodzinie. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum cz. 2

Maria Urban

Klasa 3 PG

Religia

Jezus prowadzi i zbawia. W drodze do Emaus

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

WDŻ

Wychowanie do życia w rodzinie. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum cz. 3

Maria Urban

 

 

Oddział dwujęzyczny klasy siódmej z językiem niemieckim

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu

(przyszłej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33)

informuje, że w roku szkolnym 2017/2018

planuje się utworzenie oddziału dwujęzycznego klasy siódmej z językiem niemieckim

Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 14.00

w budynku PG8 w Opolu przy ulicy Lelewela 9

 

Regulamin Rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej z językiem niemieckim w  załączniku.

 

Ubezpieczenie uczniów

DANE DO LIKWIDACJI SZKÓD

Nazwa jednostki

Publiczna Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres

Ul. Lelewela 9, 45-856 Opole

Numer polisy

436000111276

 

DOWOLNY SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKÓD

Telefon do zgłaszania szkód

 

801 107 107 lub (58) 555 60 00

 

Elektronicznie za pośrednictwem strony www

 

http://www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/zglos-szkode-ze-swojej-polisy.html

Numer faksu do zgłaszania szkód

 

(58) 555 60 01

 

Pisemnie

 

STU ERGO HESTIA S.A. ul.Hestii 1, 81-731 SOPOT

 

 

 

Attachments:
Download this file (druk zgłoszenia szkody NNW.pdf)druk zgłoszenia szkody NNW.pdf[ ]73 kB2016-10-25 18:09

Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych Miasta Opola

Na stronie internetowej opolskiego serwisu oświatowego utworzona zostanie zakładka pn. program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Miasta Opola, w której dostępne będą program, Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół Miasta Opola jak również wnioski : o przyznanie uczniowi Nagrody edukacyjnej, nadanie tytułu Opolskiego Orła, przyznanie uczniowi Listu gratulacyjnego, przyznanie uczniowi Wsparcia materialnego ( z możliwością pobierania wniosków).
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 22 WRZEŚNIA 2016 (CZWARTEK):

KLASY PIERWSZE I DRUGIE - GODZINA 17.00

KLASY TRZECIE - GODZINA 18.00