Aktywizacja uczniów

Today854
Yesterday3019
This week854
This month54554
Total1503051

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Odkrywcy Sekretów Nauki

UWAGA!

W RAMACH PROJEKTU ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI

OGŁASZAMY NABÓR UCZNIÓW NA ZAJĘCIA W CENTRUM NAUK PRZYRODNICZYCH
W OPOLU

REKRUTACJA TRWA OD 28.02.2017 – 24.03.2017r.

 

Wszystkich informacji udziela p. Aneta Nowicka- Kowalczyk – szkolny koordynator projektu

 

Odkrywcy Sekretów Nauki AO

b_250_200_16777215_00_images_ose.jpg

Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

 

 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1.                  Wsparcie uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez organizację dodatkowych zajęć w zakresie kompetencji kluczowych, w tym w miejscach edukacji bezpośredniej; wykorzystania innowacyjnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych; kompetencji informatycznych oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.                  Podniesienie zdolności uczniów w zakresie: kształtowania umiejętności wyboru ścieżki rozwoju zawodowego i przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 

 

W ramach projektu w PG 8 odbywać się będą następujące rodzaje zajęć:

 

I Kompetencje kluczowe:

a)      Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski, język niemiecki;

b)      Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne;

c)       Inicjatywność i przedsiębiorczość;

 

II Metoda Eksperymentu:

a)      Nauki przyrodnicze : chemia, fizyka;

b)      Nauki matematyczne;

 

III TiK:

a)      Kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa;

b)      Nauka programowania;

 

IV Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi:

a)      Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze: matematyka;

b)      Tutoring dla zdolnych – zajęcia indywidualne;

c)       Socjoterapia;

d)      Doradztwo edukacyjno- zawodowe;