Aktywizacja uczniów

Today836
Yesterday3019
This week836
This month54536
Total1503033

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wydarzenia

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

 

 

 

Kształcenie kompetencji językowych w gimnazjum przebiega na kilku płaszczyznach. Najważniejszym elementem jest wdrożenie w życie szkoły nowych form poznania i kontaktu z językiem poprzez formę badawczą, co przyczynia się do bardzo dużego zainteresowania nauczaniem języka niemieckiego wśród społeczności lokalnej. Uświadamia uczniom konieczność kreatywności i kształcenia kluczowych kompetencji językowych. Wpływa na poprawę komunikacji językowej i międzykulturowej.

Dobrze dobrane programy nauczania, przemyślane metody nauczania. Nauczanie języka odbywa się na różnych poziomach zaawansowania. Organizacja procesu dydaktycznego z zastosowaniem metod aktywnych: wielowymiarowe lekcje, zajęcia (gry, quizy), praca za pomocą projektu, jako praktyczny rozwój umiejętności językowych, nauka opiera się na konwersacji, nauczeniu komunikacji w języku obcym poprzez zastosowanie realiów lub gestykulacji(np. w klasie integracyjnej), stosowanie prezentacji multimedialnej, mini wykładu, odkrywanie nowych zjawisk i inspirowanie uczestnika, konsultacje, seminaria, wyjazdy, korespondencję.  

Szkoła współpracuje z Biblioteką Austriacką i RCJO w Opolu - udział uczniów w zajęciach organizowanych przez te instytucje. Są to lekcje otwarte na tematy realioznawcze państw niemieckojęzycznych, spotkania z pisarzami z niemieckiego obszaru językowego.

Realizacja Polsko-niemieckiego projektu badawczego „Marszałek Józef Piłsudski w twierdzy magdeburskiej 1917/1918” – prowadzony w latach 2005-2008 przez p.Johannę Lemke-Prediger z uczniami naszego gimnazjum- zainteresował ich zarówno historią naszego patrona jak i językiem niemieckim. Uczniowie nawiązali kontakt z niemieckimi rówieśnikami, instytucjami, władzami miasta Magdeburg. Efektem ich pracy było wydanie dwujęzycznej broszury o pobycie Marszałka Piłsudskiego w Magdeburgu i o losach domu, w którym Marszałek przebywał. Pamiątką tej pracy jest zarówno broszura jak i model domku magdeburskiego ofiarowany naszej szkole przez magdeburczyków. Uczennice na zakończenie pracy nad projektem odwiedziły miasto Magdeburg.

Udział uczniów w Seminarium „Eigenes und Fremdes – Auf dem Weg zum gemeinsamen Europa” 26.03. – 02.04.2006 oraz poprzedzająca je współpraca z uczniami z czterech państw w języku niemieckim to kolejna aktywność naszych uczniów. W roku szkolnym 2005/2006 uczniowie nawiązali kontakt z młodzieżą z Francji, Niemiec i Serbii, poznali się wymieniając się mailami, pisząc do siebie i esemesując. Następnie przygotowali prezentację naszego miasta, którą przedstawili na spotkaniu czterech państw w Niemczech w Bad Urach. W trakcie tego seminarium uczyli się integracji europejskiej.

Szkoła współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi kierując uzdolnionych językowo uczniów na indywidualny tok nauczania – np. wychodząc naprzeciw potrzebom ucznia i uczennicy szczególnie uzdolnionych, którzy osiągali bardzo dobre wyniki w nauce języka niemieckiego, wygrywali ogólnopolskie konkursy, byli laureatami wojewódzkiego konkursu języka niemieckiego w 2007 i 2010 roku, umożliwiono im udział w zajęciach prowadzonych przez nativ spikera w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta.

Uczniowie biorą udział w konkursach, przeglądach i imprezach, które sprawdzają poziom kompetencji językowych i weryfikują umiejętności młodzieży.

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund

Uczniowie naszego gimnazjum już od 2005 roku biorą udział w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego DEUTSCHFREUND (organizator JERSZ ŁOWCY TALENTÓW). Konkurs cieszy się popularnością wśród młodzieży, jest dodatkową formą kształcenia języka, pobudza zainteresowania uczniów i motywuje ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych. Test cechuje się zróżnicowanym stopniem trudności. Uczniowie mogą wykazać się bardzo dobrą znajomością struktur leksykalno-gramatycznych, czego dowodem są osiągane przez nich wysokie wyniki.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego  SPRACHDOKTOR

Udział w konkursie ogólnopolskim SPRACHDOKTOR daje uczniom i nauczycielom niepowtarzalną szansę porównania swojej wiedzy i umiejętności z uczniami z innych szkół województwa, czy kraju. Konkurs rozwija sprawności językowe, aktywizuje uczniów oraz wdraża do samodzielnej pracy, pomaga w zdobywaniu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W konkursie udział mogą wziąć wszyscy uczniowie, nie tylko najlepsi, każdy uczeń ma szanse sprawdzenia swoich kompetencji.

 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Organizatorzy konkursu to Opolski Kurator Oświaty, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego. Celem konkursu jest -popularyzacja i pogłębianie znajomości języka niemieckiego, popularyzacja i pogłębianie wiedzy o Niemczech, Niemcach i Śląsku Opolskim, inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej.

 

 

Inne działania - Wielki Politechniczny Turniej Języka Niemieckiego, Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z j. niemieckiego – Olimpus, Konkurs Recytatorski "Młodzież recytuje poezję w j. niemieckim", Prymus Opolszczyzny.