Aktywizacja uczniów

Today861
Yesterday3019
This week861
This month54561
Total1503058

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pomocny Patrol

GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

NR 2 KWIECIEŃ/MAJ 2010

 

  

Z cyklu ks. Jarosław napisał...

Witamy w naszym gronie kolejne Szkolne Koło Caritas

W Gimnazjum Nr 8 w Opolu rozpoczęło działalność 15 Szkolne Koło Caritas Diecezji Opolskiej (SKC). We wtorek 23 lutego 2010 r. w obecności reprezentantów wszystkich klas na uroczystym apelu 9 wolontariuszy SKC otrzymało legitymacje członkowskie. Spotkanie rozpoczęła Pani Maria Helman katechetka i opiekunka nowego SKC. Młodzież zaprezentowała swoje koło i przedstawiła obecnym kolegom i koleżankom cel działalności SKC.

Po prezentacji ze strony uczniów informacje o programie Szkolnych Kół Caritas na terenie diecezji opolskiej powiedział ks. Jarosław Staniszewski, diecezjalny opiekun SKC. Po części informacyjnej ks. Jarosław wręczył legitymacje młodym wolontariuszom Caritasu. W zarządzie SKC w Gimnazjum Nr 8 zasiadają: przewodnicząca Andżelika Fiłozop, sekretarz Aldona Korzeniec i skarbnik Denis Langner. Asystentem kościelnym został ks. Krzysztof Rusinek, katecheta i wikariusz parafii bł. Czesława w Opolu.

 

Wolontariuszom SKC z Gimnazjum Nr 8 w Opolu życzymy obfitości łask Bożych i radości z pełnienia pięknej i pełnej sensu posługi Caritas.

opr. ks. Jarosław Staniszewski

Koordynator Szkolnych