Aktywizacja uczniów

Today866
Yesterday3019
This week866
This month54566
Total1503063

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ewaluacja projektu

 Cele zrealizowanego projektu.

Projekt będzie miał dla uczniów długotrwały efekt jako instruktaż - przez upowszechnienie wykonanych zadań - zdobywania wiedzy o innych narodowościach. Rozbudził zainteresowanie kulturą, religią, geografią, warunkami życia i nauki różnych krajów europejskich oraz problemem kształtowania się tożsamości narodowej- czym wpłynął na umocnienie się postawy obywatela Europy, który - jak to 'przećwiczyliśmy' podczas obrad Parlamentu Młodzieżowego w Gijon w Hiszpanii - zachowując społeczną  postawę, ma szansę skutecznie tworzyć przyszłość naszego kontynentu.

Zwiększył się poziom motywacji uczniów do rozwijania twórczych aktywności, doskonalenia komunikacji w języku angielskim; uczniowie pisemnie i ustnie uzasadniali 'Why am I the best to go to ...?' Pogłębiła się umiejętność współpracy w grupie zadaniowej; wzrosła samoocena i poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Dzięki licznym prezentacjom, projektom indywidualnym i grupowym, gazetkom ściennym, jak też dzięki bezpośredniemu kontaktowi z nauczycielami z innych krajów uczniowie mieli możliwość zapoznania się z kulturą i językiem innego kraju. Mieszkając u rodzin swoich kolegów, poznali codzienne życie, jego 'smaki i barwy'. Wiele sytuacji było zaskakujących, a opowieściom po powrocie do kraju nie było końca. Uczniowie stali się bardziej śmiali, pewniejsi siebie, łatwiej się integrują, gdyż podniósł się ich poziom tolerancji i empatii społecznej.

Zyskali umiejętność autoprezentacji, ale też wielokrotnie popisywali się swoją znajomością technik ITC, nawet w szkole holenderskiej - gdzie ich system digitalizacji będzie chyba dla nas długo nieosiągalny - oraz płynna znajomością języka angielskiego.

Zjazdom  projektowym towarzyszyła wspaniała atmosfera, otwartość i tolerancja. Nawiązały się przyjaźnie. Uczniowie pozostają w kontakcie internetowym, a nawet planują wspólne wakacje, oczywiście za zgodą rodziców.

Podróżując różnymi środkami lokomocji uczniowie musieli zapoznać się z zasadami zachowania w miejscach szczególnie ważnych w związku z bezpieczeństwem np. na lotnisku, co dla niektórych było nowym i ekscytującym przeżyciem. Zrozumieli jak potrzebna jest ich dobra znajomość i podporządkowanie się wymogom.

 

Opis zrealizowanego projektu Travelling Through Cultures

Travelling Through Cultures or " Take a walk in their shoes" This project is now completed.The 7 schools from 7 European countries have been working using the English language in collaboration on many different assignments and projects. . Students have had many experiences through activities, interviews, assignments and personal contact showcasing the cultural diversity of Europe.. We as teachers have been able to stimulate school and individual student involvement in the two major trends in education for international understanding. The two major trends are the so-called "education for international understanding," which is associated with the UNESCO, and "human rights education," which is influenced by the United Nations Decade for Human Rights Education, which started in 1995. In or first visitation in Trencin Solvakia we had an introduction to our project and students as well as teachers began their journey experiencing other peoples cultures. During and after this and the other visitations students initiated contacts using the many different social networks and the etwinning site. Video conferencing has become an integral part of the project to support relationships and continuing collaboration. THis has been facilitated by students and guided by the teachers brought another dimension of contact to the project. . The information has been recorded and displayed on the e-twinning portal as well as our public website (www.OneEUnited.com.) to enable parents, families, friends and others to share in this wonderful experience.  As we close out the project we can look back at some of the  challenges we have experienced as well as all the accomplishments and an overall feeling of success with the project. Along with the 7 Partner schools other schools from around Europe have joined in to share in the experience here on etwinning. On our web site you can access many different types of information and resources open to all European and other schools. Wonderful resources for culture, history, humanities, social studies, geography and more. You can view films and see interviews with three generations of residents of each of the partner schools subtitled in English, These are just a beginning as we feel confident that our partnership will continue due to the project results and the relationships which have been established and the two years full of great new experiences and life long friendships and partnerships.

Wartości projektu

Współpraca wszystkich uczestników projektu: uczniów, nauczycieli, szkół, rodzin i społeczności lokalnych dała podstawę do zbudowania wspaniałych relacji na przyszłość w oparciu o głębokie zrozumienie różnic kulturowych. Wyjazdy partnerskie dały, inaczej niemożliwą sposobność, zapoznania się z życiem, językiem i kulturą wielu nacji, a liczne, nie związane z samym projektem grupy takie jak restauratorzy, biznesmeni, hotelarze i lokalni mieszkańcy mieli okazję spotkać przedstawicieli przyszłych liderów Europy.

Korzyści jakie dała nasza współpraca można obejrzeć w sieci dostępnej w całej Europie i świecie.