Aktywizacja uczniów

Today874
Yesterday3019
This week874
This month54574
Total1503071

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Po lekcjach

Koła przedmiotowe

Zajęcia artystyczne

 

zajęcia

nauczyciel

dzień

lekcja

koło teatralno- językowe

mgr Agnieszka Boryczka

środa

9

koło teatralne - j. angielski/ praca z uczniem zdolnym kl. 2a i 3a

mgr Agata Majewska

poniedziałek

1

koło muzyczne

mgr Katarzyna Warzecha

poniedziałek

8

koło artystyczne

mgr Bartosz Zacharewicz

poniedziałek

8

 

Koła przedmiotowe

 

zajęcia

nauczyciel

dzień

lekcja

koło języka niemieckiego

mgr Agnieszka Boryczka

czwartek

9

koło matematyczne-  kl.3d

mgr Marzena Jantos

wtorek

2

koło historyczne

mgr Lilla Janusz

wtorek

8

koło języka francuskiego

mgr Aleksandra Kasperek

wtorek

8

koło matematyczne kl.2d

mgr Mariola Koryl

wtorek

1

koło geograficzne

mgr Izabela Maćków

poniedziałek

8

koło historyczne

mgr Dorota Mechel

poniedziałek

9

koło polonistyczne kl. 2a; 3a

mgr Aneta Nowicka- Kowalczyk

środa

1

koło polonistyczne

mgr Mirosława Piec

wtorek

1

koło języka angielskiego*/ Gazetka szkolna* (co 2 tyg.)

mgr Dominika Proniewicz- Lechocińska

czwartek

1

 

 

 

 

 

Zajęcia sportowe

 

zajęcia

nauczyciel

dzień

lekcja

piłka siatkowa dziewcząt

mgr Marzena Buławczyk

czwartek

9;10

piłka ręczna / szkolenie sportowe/

mgr Andrzej Motyka

 wg planu

 

piłka siatkowa chłopców

mgr Beata Selak

wtorek

9;10

nauka i doskonalenie technik pływackich /szk. sport./

mgr Tomasz Skrętkowski

wg planu

 

przygotowanie uczniów do zawodów sportowych

mgr Iwona Thiel

wg potrzeb

 

pływanie / szkolenie sportowe/

mgr Łukasz Zaremba

poniedziałek

9;10

piłka nożna /szkolenie sportowe/

mgr Łukasz Zaremba

wtorek; piątek; piątek

1; 8;9

 

Koła zainteresowań

 

zajęcia

nauczyciel

dzień

lekcja

Odyseja Umysłu

mgr Magdalena Chmiel-Bryzik

czwartek

8

koło biologiczno- ekologiczne

mgr Maciej Gołąbek

wtorek

9

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

mgr Zofia Kalinowska

wtorek

2

koło czytelnicze

mgr Danuta Pytel

środa; czwartek

1

koło filmowe/ koło historyczno- turystyczne*

mgr Beata Sawczyn

poniedziałek

8

Odyseja Umysłu

mgr Magdalena Turek

wg potrzeb

 

koło nowych technologii, robotyki
i programowania

mgr Sławomir Górniak

 czwartek

9;10

koło techniczne

mgr Tomasz Kaczmarek

środa

8;9

 

Zajęcia wyrównawcze

 

zajęcia

nauczyciel

dzień

lekcja

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego (w tym systematyzujące zagadnienia kluczowe w kontekście egzaminu gimnazjalnego) - kl. 3c

mgr Jolanta Fąfrowicz

czwartek

9

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze /dysortografia/

mgr Jolanta Fąfrowicz

czwartek

8

zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 3c

mgr Agnieszka Frączek

piątek

7

zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 3c

mgr Agnieszka Frączek

wtorek

2

zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.1d

mgr Małgorzata Ludwikowska

wtorek

7

zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 2a

mgr Małgorzata Ludwikowska

środa

1

zajęcia wyrównawcze z chemii i biologii

mgr Maciej Gołąbek

poniedziałek

7

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

mgr Oliwia Greś

środa

8

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

mgr Oliwia Greś

środa

9

zajęcia wyrównawcze z matematyki - kl. 2c

mgr Marzena Jantos

środa

7

Zajęcia systematyzujące zagadnienia kluczowe z historii
w kontekście egzaminu gimnazjalnego

mgr Lilla Janusz

poniedziałek* - kl.3b; wtorek* - kl. 3a 
(*co dwa tygodnie)

9

zajęcia wyrównawcze z chemii

mgr Zofia Kalinowska

poniedziałek

8

zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego

mgr Aleksandra Kasperek

czwartek

8

zajęcia wyrównawcze z matematyki- kl. 1b

mgr Mariola Klimkowska

czwartek

8

zajęcia wyrównawcze z matematyki - kl. 2b

mgr Mariola Klimkowska

czwartek

9

zajęcia wyrównawcze z matematyki - kl. 2d

mgr Mariola Koryl

czwartek

1

zajęcia wyrównawcze z geografii

mgr Danuta Ludwik

wtorek

7

zajęcia wyrównawcze z geografii/ j. polskiego

mgr Izabela Maćków

wtorek

8

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego- kl. 2a

mgr Agata Majewska

poniedziałek

2

zajęcia wyrównawcze z historii

mgr Dorota Mechel

poniedziałek

8

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl. 1c

mgr Anna Nowakowicz

wtorek

7

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego- kl.2

mgr Mirosława Piec

wtorek

8

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego- kl.2b

mgr Dominika Proniewicz- Lechocińska

środa

8

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (w tym systematyzujące zagadnienia kluczowe w kontekście egzaminu gimnazjalnego)

mgr Beata Sawczyn

wtorek

8

konsultacje i zajęcia uzupełniające z j. niemieckiego

mgr Anna Sumisławska

czwartek, …..

1, …

zajęcia wyrównawcze z fizyki

mgr Magdalena Turek

poniedziałek

7