Aktywizacja uczniów

Today835
Yesterday3019
This week835
This month54535
Total1503032

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Patron szkoły

Tydzień Patrona

Dzień 11 listopada każdego roku jest szczególnym dniem w kalendarzu PG 8. W tym dniu obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, które wiąże się z Świętem Szkoły, obchodami Dnia Patrona- Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dzień Patrona poprzedzają działania, w których biorą udział Uczniowie, Rodzice, Pracownicy szkoły. Tydzień Patrona jest dla uczniów ważny, bo przybliża postać wybitnego Polaka. W październiku uczniowie klas pierwszych biorą udział Biegu Patrolowym organizowanym przez Samorząd Uczniowski. Ponadto dla całej Społeczności Szkolnej  tydzień przed Świętem organizuje się tematycznekonkursy, turnieje. Przedstawiciele klas pierwszych biorą  udział Konkursie Matematyczne Wędrówki z Patronem, a wszystkie klasy w konkursach literackich, plastycznych, informatycznych, dbają o odświętny wystrój klasy.

Dodatkowo od roku 2013 zaplanowano konkurs Omnibusdla uczniów szkół podstawowych, którzy ponadto zostają zaproszeni do uczestnictwa w uroczystej akademii i  pasowaniu uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów. Uczniowie pasowani są szablą oficerską z 1932 r. podarowaną przez Związek Oficerów Rezerwy zgodnie ze szkolnym ceremoniałem.

 Akcentem dodatkowym Obchodów 11 listopada są wykonywane przez młodzież kotyliony, a także przygotowana przez nauczycieli historii i wprowadzone od 2013 r wydarzenie- pisania życzeń z okazji Święta Niepodległości.

MATEMATYCZNE WĘDRÓWKI Z PATRONEM

Zapraszamy
uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum do udziału w V edycji konkursu matematycznego

MATEMATYCZNE WĘDRÓWKI Z PATRONEM
Termin:   4 listopada 2013r. /poniedziałek/       5 lekcja     sala 203