Aktywizacja uczniów

Today838
Yesterday3019
This week838
This month54538
Total1503035

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

  „Ułamkowe potyczki” 

w ramach Palmy Pierwszeństwa

Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności wykonywania operacji rachunkowych na liczbach wymiernych;
 • ćwiczenie rachunku pamięciowego w zakresie czterech podstawowych działań;
 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad bezbłędnym wykonywaniem obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych;
 • poprawa wyników egzaminu;
 • integracja uczniów;

Zasady:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów PG nr 8 w Opolu.
 2. Konkurs jest częścią rywalizacji o Palmę Pierwszeństwa.
 3. Termin: październik  2015 r. – maj 2016 r.
 4. Etapy konkursu:
  • w każdym miesiącu utrwalamy działania na liczbach
  • w drugim tygodniu miesiąca we wszystkich klasach przeprowadzamy kartkówkę (czas - 15 minut)
  • kartkówka podlega ocenie z wagą 1

 

 1. Ocena:
  • skala oceny: 1-5 (przelicznik zgodny z zasadami PSO);
  • suma punktów klasy = średnia ocen uczniów piszących;
  • podsumowanie i ogłoszenie wyników cząstkowych – na początku każdego kolejnego miesiąca:

I miejsce – 20p.

II – 18p.

III – 16p.

IV – 14p.

V – 13 p.

kolejne miejsca – punkt mniej;

 

 • ostateczne podsumowanie – czerwiec 2016 r.

 

 1. Zakres wymaganego materiału:
  • działania na ułamkach zwykłych;
  • działania na ułamkach dziesiętnych;
  • działania na liczbach ujemnych;
  • kolejność wykonywania działań;
  • działania na potęgach i pierwiastkach;