Aktywizacja uczniów

Today831
Yesterday3019
This week831
This month54531
Total1503028

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Re­gu­la­min Międzygimnazjalnego Kon­kur­su Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

I.   Ustalenia podstawowe

 

 1. Organizatorem  Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii jest Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
 2. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajmują się  nauczyciele języka angielskiego: Krzysztof Helwing, Aleksandra Kasperek oraz Magdalena Chmiel-Bryzik.
 3. W konkursie bierze udział dwóch uczniów zgłoszonego gimnazjum.
 4. Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Publicznym Gimnazjum nr 8

w Opolu, ul. Lelewela 9.

5.      Uczniowie powinni mieć przy sobie pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych [zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 29 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r.nr 100) na podstawie art. 46a z dn. 29 sierpnia 1997r. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101)].Załącznik do regulaminu.

 

II.  Zasięg terytorialny:m. Opole i region opolski

 

III. Cele konkursu

 1. Popularyzacja zainteresowań związanych z kulturą, geografią, historią Wielkiej Brytanii
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień związanych z językiem angielskim
 3. Wspieranie zachowań twórczych, samodzielności myślenia, wytrwałości w dążeniu do celu.

 

IV. Tematyka zadań konkursowych

Konkurs sprawdza znajomość kultury, geografii, historii oraz sztuki Wielkiej Brytanii. Zadania konkursowe będą wykraczać poza program nauczania języka angielskiego w gimnazjum.


V.   Organizacja i przebieg konkursu

 1. Konkurs przygotowują i przeprowadzają organizatorzy. 

2.      Konkurs składa się z dwóch części:

§  I część  –  zadania różne,

§  II część –  zadania różne .

3.      Konkurs ma formę pisemną,  polega na pracy zespołowej w obrębie dwóch uczniów tej samej szkoły. 

 1. Uczeń przystępujący do konkursu jest zobowiązany mieć przybory do pisania. 
 2. Uczestnicy nie mogą używać słowników, Internetu oraz innych pomocy naukowych. 
 3. Prace uczestników konkursu są sprawdzane i oceniane przez Komisję Konkursową w skład,  której wchodzą organizatorzy i nauczyciele – opiekunowie uczestników konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w dniu konkursu.
 5. W finale konkursu przewiduje się również dyplomy dla trzech najlepszych drużyn.
 6. Su­mą punk­tów zdo­by­tych przez drużynę zostanie określone ich miejsce.

VI.  Zgłaszanie  uczniów  do  konkursu

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia  29 czerwca 2015r. pocztą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub  drogą telefoniczną  tel.fax: 77 4745172 .

 

W każdym przypadku prosimy podać temat poczty: „Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o

Wielkiej Brytanii” Karta zgłoszenia jest załącznikiem do regulaminu.

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o GB

Piąta edycja  Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii odbyła się 24.05.2013r., tradycyjnie -  w piątek.

Zawodnicy z siedmiu drużyn opolskich gimnazjów odpowiadali na pytania w ośmiu kategoriach z dziedziny kultury, historii i geografii Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Północnno-Zachodniego.

Zwyciężył zespół Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu w składzie:

Dominika Joszko i Szczepan Watras.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom; pytania były i trudne i łatwe, i jak w każdym konkursie – oprócz wiedzy decydowało również szczęście.

Dziękujemy Rodzicom uczniów naszej szkoły za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla naszych gości.