Aktywizacja uczniów

Today244
Yesterday531
This week1762
This month14771
Total428441

 

 


W budynku Publicznego Gimnazjum nr 8 powstaje nowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33.


 

MATEMATYCZNE WĘDRÓWKI Z PATRONEM

Cele konkursu:

§  popularyzacja sylwetki Marszałka Józefa Piłsudskiego – Patrona Szkoły,

§  wzbogacenie wiedzy uczniów na temat życia Marszałka Józefa Piłsudskiego,

§  doskonalenie umiejętności wykorzystania podstawowych pojęć i  działań matematycznych,

§  rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego i twórczego myślenia,

§  doskonalenie umiejętności stosowania matematyki w sytuacjach praktycznych i codziennych.

 

 

Organizacja konkursu:

1.     Konkurs „Matematyczne Wędrówki z Patronem” ma charakter wewnątrzszkolny.

2.     W konkursie uczestniczy czterech przedstawicieli uczniów z każdej klasy pierwszej naszego gimnazjum.

3.     V edycja „Matematycznych Wędrówek z Patronem” odbędzie się w dniu

     4 listopada 2013 roku (poniedziałek) ,  5 lekcja,  sala 203.

4.     Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych – 45 minut.

5.     Uczestnicy pracują indywidualnie.

6.     Podczas konkursu nie można używać kalkulatorów.

7.     Zwycięska klasa otrzymuje punkty do konkursu na Palmę Pierwszeństwa.

 

 

 

 

 

Mariola Koryl   n – l matematyki

          organizator konkursu