Aktywizacja uczniów

Today920
Yesterday3019
This week920
This month54620
Total1503117

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

13 - 26 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w gimnazjum

19-21 kwietnia 2017r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 23 czerwca 2017 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2016r.

02 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

 
HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W terminie głównym:
1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
• z zakresu matematyki – godz. 11:00
3.  język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9:00
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 
W terminie dodatkowym:
1. część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
• z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9:00
•  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 
Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 16 czerwca 2017 r. *