Aktywizacja uczniów

Today933
Yesterday3019
This week933
This month54633
Total1503130

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Plan zebrań dla rodziców

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

Lp.

 

data

godzina

1.

Zebranie:  regulaminy szkolne, organizacja roku szkolnego;
pomoc pedagogiczno- psychologiczna itp.

21.09.2017

kl.1 – 16:30

kl. VII, 2 i 3 gimnazjum: godz. 17:00

2.

Zebranie w sprawie ocen i zachowania uczniów

26.10.2017

jw.

3.

Zebranie  w sprawie ocen i zachowania uczniów

23.11.2017

jw.

4.

Konsultacje - przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

14.12.2017

16:30- 18:00

5.

Zebranie  w sprawie ocen semestralnych z przedmiotów
i zachowania; podsumowanie pracy w I semestrze

04.01.2018

kl.1 – 16:30

kl. VII, 2 i 3 gimnazjum: godz. 17:00

 

Przekazanie uczniom kartek z ocenami semestralnymi

12.01. 2018

 

6.

Informacje o egzaminie dla rodziców trzecioklasistów

 

 

7.

Zebranie w sprawie  ocen i zachowania uczniów klas I, VII
i 2 gimnazjum

01.03.2018

kl.1 – 16:30

kl. VII, 2 gimnazjum: godz. 17:00

8.

Zebranie  w sprawie  ocen i zachowania uczniów klas trzecich

15.03.2018

 

9.

Konsultacje dla rodziców uczniów

*26.04.2018

16:30-18:00

10.

Zebranie w sprawie ocen i zachowania uczniów. Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

17.05.2018

kl.1 – 16:30

kl. VII, 2 i 3 gimnazjum: godz. 17:00

*możliwa zmiana terminu