Aktywizacja uczniów

Today929
Yesterday3019
This week929
This month54629
Total1503126

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY

SZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY

Cele konkursu:

 • dbałość o poprawność języka polskiego,
 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy,
 • uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie przewidzianym w podstawie programowej j. polskiego
 • zastosowanie w praktyce zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
 • poprawa wyników egzaminu,
 • integracja uczniów.

 

Zasady:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów PG nr 8 w Opolu.
 2. Konkurs jest częścią rywalizacji o Palmę Pierwszeństwa.
 3. Termin: wrzesień 2015 r. – maj 2016 r.
 4. Etapy konkursu:
 5. w każdym miesiącu utrwalany jest wybrany temat (np. „ó”) ustalany w zespole polonistów,
 6. tematyka konkursowa podzielona jest na poziomy (klasy) – patrz pkt 6,
 7. w ostatnim tygodniu miesiąca we wszystkich klasach przeprowadzana jest kartkówka
  z poznanego/utrwalonego zakresu,
 8. ocenie podlega tylko sprawdzana umiejętność.

 

 1. Ocena:
 2. skala oceny: 1-5 (przelicznik zgodny z zasadami PSO),
 3. ocenie odpowiada liczba punktów (tj. ocena bdb – 5 pkt),
 4. suma punktów klasy = suma punktów wszystkich uczniów danego oddziału dzielone przez liczbę obecnych uczniów w klasie,
 5. podsumowanie i ogłoszenie wyników cząstkowych – na początku każdego kolejnego miesiąca,

 

I miejsce – 20p.

II – 18p.

III – 16p

IV – 14p.

V – 13 p.

kolejne miejsca – punkt mniej

 

 • ostateczne podsumowanie – czerwiec 2016 r.

 

 1. Zakres wymaganego materiału:

kl. I

kl. II

kl. III

ortografia i interpunkcja

wiedza z zakresu wiedzy nauki o języku i teorii literatury

zagadnienia z podstawy programowej (powtórzenie przed egzaminem): IX – cz. mowy,
X – cz. zdania;
 XI- słowotwórstwo.,  XII środki styl, I – lektura („Dziady”),
II – rozpoznawanie rodzajów
i gatunków lit. , III – lektura
( „Zemsta”)