Aktywizacja uczniów

Today874
Yesterday3019
This week874
This month54574
Total1503071

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMUS OPTIMORUM

PRIMUS OPTIMORUM

Uczeń , który nie osiąga znaczących sukcesów w konkursach  przedmiotowych, ale wykazuje duże zainteresowanie zagadnieniami danej dziedziny wiedzy, jest twórczy, kreatywny oraz przyjmuje postawę społecznikowską godną naśladowania może ubiegać się o tytuł  PRIMUS OPTIMORUM

Przyznawany on będzie na zakończenie  roku szkolnego  w takich kategoriach jak: język polski, historia itd. oraz Osobowość Twórcza i Osobowość Roku.

Zwycięzcy kategorii przedmiotowych wyłaniani będą na podstawie testów diagnozujących,  przeprowadzanych w klasach pierwszych i drugich (egzamin próbny) oraz wyników egzaminu zewnętrznego w klasach trzecich, oceny bardzo dobrej z danego przedmiotu 
/ min. ocena dobra na semestr/  oraz pozytywnej  opinii nauczyciela prowadzącego.

Primus Optimorum 2015/2016

kategoria

 

Klasa pierwsza

 

Klasa druga

Klasa trzecia

język polski

Katarzyna Zych (a)

Anna Domagała (a)

Katarzyna Smolin (a)

historia i WOS

Hanna Ludwik (d)

Maciej Bekieszczuk (d)

Kacper Dmytrowski (e)

matematyka

Krzysztof Tarasiuk (d)

Piotr Kosmenda (d)

Paweł Kauf (e)

fizyka

Radosław Gajda (b)

Tomasz Mazurkiewicz (b)

Marta Szweda (b)

chemia

Mateusz Leśniak (d)

Magdalena Ibrahim (d)

Jarema Skóra ( e)

biologia

Aleksandra Marcinkowska (b)

Magdalena Ibrahim (d)

Kacper Dmytrowski (e)

geografia

Michał Czarnecki (d)

Szymon Lissewski (d)

Magdalena Rymarz (e)

osobowość twórcza

Anna Maćków (a)

Anna Domagała (a)

Mateusz Giesa (e)

język angielski

Wiktoria Wójcicka (a)

Magdalena Ibrahim (d)

Paweł Maziarz (e)

język niemiecki

Maximilian Kubik (a)

Sylwia Piechaczek (d)

Katarzyna Smolin (a)

język francuski

Aleksandra Bilnik (a)

Izabella Prządo (d)

Paulina Gruszecka (a)

 

osobowość roku

 

Anna Domagała (2a)

Primus Optimorum 2014/2015

 

kategoria

 

Klasa pierwsza

 

Klasa druga

Klasa trzecia

język polski

Anna Domagała

Kacper Dmytrowski

Natalia Okoń

historia i WOS

Jakub Drobina

Eryk Misiuna

Natalia Okoń

matematyka

Robert Kuchnia

Grzegorz Zalewski

Przemysław Radwański

fizyka

Julia Knosala

Mateusz Gaida

Filip Kubacki

chemia

Anna Domagała

Eryk Misiuna

Michał Kubacki

biologia

Anna Domagała

Natalia Janeczko

Paulina Poliwoda

geografia

Szymon Lissewski

Eryk Misiuna

Mateusz Pietruszyński

osobowość twórcza

Agata Maćkowska

Kacper Ogórek

Emil Zacharewicz

język angielski

Maciej Fabiańczyk

Eryk Misiuna

Bartosz Lipnicki

język niemiecki

Sylwia Piechaczek

Katarzyna Smolin

Paulina Poliwoda

język francuski

Izabella Prządo

Dominik Stasiak

Mateusz Pietruszyński

 

osobowość roku

 

Zuzanna Janik

 

 

 

 

 

 

 

Primus Optimorum 2013/2014

 

 

kategoria

 

Klasa pierwsza

 

Klasa druga

Klasa trzecia

język polski

 

Łukasz Detyna

 

Natalia Okoń

Anna Cichy

historia i WOS

 

           Jarema Skóra

 

Marcin Przybyła

Monika Biok

matematyka

 

Kacper Dmytrowski

 

Przemysław Radwański

Szymon Wojak

fizyka

 

Paweł Zając

 

Kacper Mazur

Michał Prośba

chemia

 

Eryk Misiuna

 

Aleksandra Nowak

Bartosz Turek

biologia

 

Katarzyna Smolin

 

Jakub Siłka

Monika Biok

geografia

 

Nikolas Padoł

 

Tomasz Langner

Kacper Panusz

osobowość twórcza

 

Katarzyna Smolin

 

Kacper Mazur

Kamila Świerc

język angielski

 

Katarzyna Smolin

 

Bartosz Lipnicki

Michalina Barczyk

język niemiecki

 

Katarzyna Smolin

 

Paulina Poliwoda

Monika Biok

język francuski

 

Dominik Stasiak

 

Mateusz Pietruszyński

---------------------

 

osobowość roku

 

Bartosz Turek

 

 

 

Primus Optimorum 2012/2013

 

 

kategoria

 

Klasa pierwsza

 

Klasa druga

Klasa trzecia

język polski

 

Patrycja Szarzyńska

 

Sara Strzelecka

Katarzyna Posmyk

historia i WOS

 

Przemysław Radwański

 

Monika Biok

Paweł Raźniewski

matematyka

 

Monika Zabojszcz

 

Kacper Panusz

Aleksandra Kamieniak

fizyka

 

Marcin Kordas

 

Szymon Wojak

Martyna Dąbrowska

chemia

 

Kacper Mazur

 

Bartosz Turek

Weronika Miśków

biologia

 

Michał Kubacki

 

Anna Cichy

Łukasz Poliwoda

geografia

 

Szymon Polewiak

 

Mateusz Moj

Daria Dębowska

osobowość twórcza

 

Natalia Niezgoda

 

Kamila Świerc

Marcin Zalewski

język angielski

Bartosz Lipnicki

 

Tomasz Piec

 

Anna Pietrucha

język niemiecki

 

Paulina Poliwoda

 

Mateusz Moj

Łukasz Poliwoda

język francuski

Magdalena Lasek

Aleksandra Kondratowicz

 

Michał Jaroszczuk

 

 

 

osobowość roku

 

Patrycja Głuc