Aktywizacja uczniów

Today835
Yesterday3019
This week835
This month54535
Total1503032

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Po lekcjach

KOŁO MATEMATYCZNE

KOŁO  MATEMATYCZNE  dla uczniów klasy  II f  (r. szk. 2010/2011)

Opiekun koła  -  MARIOLA KORYL n-l matematyki wPG nr 8 w Opolu

Co robimy na zajęciach KOŁA  MATEMATYCZNEGO?   Czy tylko liczymy?  NIE

  • § Bawimy się matematyką - gry, zabawy i zagadki logiczne. Zabawa geometrią.

Ich celem jest wyćwiczenie sprawności rachunkowych i wnioskowania dedukcyjnego. Natomiast umiejętności nazywania, opisywania i badania własności różnych figur geometrycznych uczniowie zdobywają podczas układanek zapałczanych, budowania figur z tangramów, klejenia skomplikowanych brył itp.

  • § Poznajemy historie matematyki - przykłady geniuszu i twórczości
  • § Organizujemy warsztaty origami matematycznego

 

  km1  km3  km2                     

 

  • § Odkrywamy zastosowanie matematyki we współczesnym świecie,
  • § Pracujemy metodą PROJEKTU
  • § Pomagamy w organizowanych przez opiekuna konkursach
  • § Przygotowujemy się do udziału w konkursach matematycznych
  • § Zdobywamy czołowe miejsca w konkursach matematycznych
  • § Pracujemy w wolontariacie