Aktywizacja uczniów

Today258
Yesterday596
This week258
This month10550
Total439523

 

 


TRWAJĄ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 w OPOLU na ROK SZKOLNY 2017/2018. Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są do 19 maja 2017 r.

Czytaj więcej


 

Aktywna edukacja 2013/14.

Szkoła logo_cyfrowa_szkola_110_110.pnguczestniczy w programie Aktywna edukacja 2013/2014. Program prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner).

Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Działania koncentrować się będą w następujących obszarach:

  • przygotowanie szkół do określenia potrzeb w zakresie potrzebnego sprzętu informatycznego i sprecyzowania wymagań wobec niego,
  • przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli do optymalnego wykorzystania już posiadanych oraz pozyskiwanych w przyszłości zasobów sprzętowych,
  • pzygotowanie nauczycieli do korzystania z edukacyjnych zasobów dostępnych w formie elektronicznej,
  • zainicjowanie współpracy nauczycieli pracujących w jednej i różnych szkołach do wspólnego uczenia się wykorzystywania TIK na lekcjach i poza nimi.

W założeniu realizatorów, program „Aktywna edukacja” stanowić będzie pomost i przygotowanie do optymalnego wykorzystania sprzętu cyfrowego oraz racjonalnego zaplanowania modelu pozyskiwania takiego sprzętu w przyszłości - po to, by już „zarażeni” cyfryzacją nauczyciele umieli atrakcyjnie i skutecznie współpracować  z uczniami i ze sobą.