Aktywizacja uczniów

Today834
Yesterday3019
This week834
This month54534
Total1503031

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Per Aspera Ad Astra

Laureatem konkursu Per Aspera Ad Astra zostaje uczeń, który
w danym semestrze uzyskał średnią ocen równą co najmniej 5,0, brał udział                  
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na różnych szczeblach. Wykazał się również dużym zaangażowaniem w życiu klasy 
i szkoły. Nominowanych do nagrody wskazuje Rada Pedagogiczna. Zwycięzcę ogłasza kapituła konkursu, której przewodniczącym jest dyrektor szkoły. Laureat, oprócz statuetki 
i dyplomu, otrzymuje cenne nagrody książkowe. Uczniowie, którym udało się uzyskać ten tytuł dwukrotnie, otrzymują miano SUPERLAUREATA.

Poniżej przedstawiamy listę dotychczasowych laureatów konkursu:

IMIĘ I NAZWISKO

 

SEMESTR

 

Piotr Kutypa

I semestr 1999/2000

Łukasz Starba

II semestr 1999/2000

Malwina Radziszewska

I semestr 2000/2001

Mateusz Haber

II semestr 2000/2001

Maria Raszka

I semestr 2001/2002

Grzegorz Kurzydło

II semestr 2001/2002

Natalia Zglińska

I semestr 2002/2003

Beata Tileczek

II semestr 2002/2003

Małgorzata Prokopowicz

I semestr 2003/2004

Szymon Ciepaj

II semestr 2003/2004

Joanna Łambucka

I semestr 2004/2005

Jakub Tomczak

II semestr 2004/2005

Danuta Szafraniec

I semestr 2005/2006

Karol Strzała

II semestr 2005/2006

Karolina Dzierżgwa

I semestr 2006/2007

Tomasz Tarasiuk

II semestr 2006/2007

Tomasz Tarasiuk

I semestr 2007/2008

Adam Wołoszyn

II semestr 2007/2008

Michał Smreczak

I semestr 2008/2009

Michał Smreczak

II semestr 2008/2009

Joanna Baranowska

I semestr 2009/2010

Natalia Czok

II semestr 2009/2010

Łukasz Kałaczyński

I semestr 2010/1011

Łukasz Kałaczyński

II semestr 2010/2011

Łukasz Poliwoda

I semestr 2011/2012

Andżelika Fiłozop

II semestr 2011/2012

Łukasz Poliwoda

I semestr 2012/2013

Łukasz Poliwoda

II semestr 2012/2013

   

Szymon Polewiak

I semestr 2013/2014

Szymon Wojak

II semestr 2013/2014

Anna Domagała

I semestr 2014/2015

Paulina Poliwoda

II semestr 2014/2015

Anna Domagała

I semestr 2015/2016

Katarzyna Smolin

II semestr 2015/2016