Aktywizacja uczniów

Today934
Yesterday3019
This week934
This month54634
Total1503131

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

kl. II 2010-2011

Prekursorzy świata nauki

Prekursorzy świata nauki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.08.2010 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Projekt realizowany był wśród uczniów klas drugich. 16 listopada 2010 roku na zebraniach klasowych o celach, zadaniach i sposobie realizacji projektu przez uczniów, zostali poinformowani ich rodzice. Następnie uczniowie stworzyli zespoły, w których opracowywali i realizowali wybrane przez siebie zadania.

Nad poprawnością prac poszczególnych zespołów oraz przebiegiem projektu w poszczególnych klasach czuwali wychowawcy klas , którzy byli opiekunami

i organizatorami konsultacji indywidualnych i zespołowych wszystkich grup oraz dbali o jakość prezentacji.
Uczniowie klas drugich w ramach szkolnego projektu „Prekursorzy świata nauki" - poznawali szczegóły z życia, działalności i twórczości odkrywców i uczonych.
W realizacji projektu wzięło udział 150 uczniów.
Klasa II a - 28 uczniów poznawało osiągnięcia Jamesa Watsona i Francisa Cricka;
Klasa II b - 24 uczniów udowadniało genialność człowieka renesansu - Leonarda da Vinci;
Klasa II c - 25 uczniów zajmowało się odkryciami naukowymi Marii Curie-Skłodowskiej;
Klasa II d - 28 uczniów badało przydatność wynalazku Samuela Morsa;
Klasa II e - 16 uczniów przedstawiło rewolucyjne odkrycie Mikołaja Kopernika;
Klasa II f - 29 uczniów zastanawiało się min. jak działa wahadło Galileusza.
Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością oraz dociekliwością w prowadzeniu badań nad osiągnięciami przedstawianych przez siebie prekursorów nauki. Pracując w grupach doskonalili również umiejętności planowego działania , porozumiewania się, współpracy oraz sprawdzania się w realizacji podjętych zadań.
Wyniki swoich projektów uczniowie zaprezentowali podczas dni otwartych szkoły. Ich prace oglądali uczniowie pozostałych klas szkoły oraz nauczyciele, uczniowie klas szóstych szkół podstawowych oraz rodzice.
Zadziwiała różnorodność przygotowanych przez uczniów metod i form prezentacji . Były wystawy, plakaty, modele, prezentacje multimedialne, filmy, przedstawienia i inne.

SPOTKANIE Z LEONARDEM DA VINCI

SPOTKANIE Z LEONARDEM DA VINCI

Klasa II b zgodnie z programem nauczania realizuje w tym roku szkolnym wraz z innymi drugimi klasami projekt edukacyjny.
Uczniowie poznają szczegóły z życia, działalności i twórczości ludzi nauki.
Klasa II b zgłębia tajniki umysłu i umiejętności wszechstronnie uzdolnionego Leonarda da Vinci.
Poznają go jako malarza, architekta, pisarza, rzeźbiarza, znawcę medycyny.
Szczególne zainteresowania uczniowie zwrócili w kierunku wynalazków mistrza renesansu.
Jego ponadczasowe dokonania stały się przedmiotem ich prac w szkolnym projekcie.
Dlatego też uczniowie z zainteresowaniem zwiedzili wystawę „Wynalazki Leonarda" - zorganizowaną w Centrum Handlowym Karolinka.

 

http://youtu.be/K7ISfOJBMcY

img_3475.jpg

img_3475.jpg