Aktywizacja uczniów

Today1892
Yesterday2090
This week1892
This month37206
Total1485703

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultaty

UNESCO – polski ślad w projekcie

Kopalnia soli w Wieliczce leży nieopodal Krakowa, w Polsce południowej.

Sól jest tu wydobywana od ponad siedmiuset lat. A jak to wszystko się zaczęło wyjaśnia piękna legenda; węgierska księżniczka zwana obecnie Błogosławioną Kingą zaręczyła się z polskim księciem. Kraj, w którym nie było soli postanowiła obdarować ślubnym prezentem. Wrzuciła swój pierścień do wnętrza kopalni soli w Marmaros na Węgrzech. Podczas podróży  do Krakowa, zatrzymała się w okolicy Wieliczki i nakazała sługom kopać studnię aby zdobyć trochę wody do picia. Jednak zamiast wody – sól została odkryta, a w pierwszej jej bryle znaleziono pierścień zaręczynowy Kingi.

Początkowo sól wydobywano ręcznie i ,aż do 1620r., górnicy wynosili ją na powierzchnię - potem używano koni. Nadal jednak ta praca była bardzo niebezpieczna, więc  górnicy stali się głęboko religijni. Żeby uczestniczyć w kościelnych ceremoniach zbudowali podziemne kaplice. Niestety wielki pożar w 1697r. zniszczył jedną z nich i zabroniono wtedy przynosić drewniane figury i wyposażenie w dół do kopalni. Od tego czasu górnicy wykonują rzeźby ze skał soli.

Obecnie można zobaczyć  ogromne podziemne  komnaty wyposażone w przepiękne statuetki i inne  rzeźbienia. Znajdują się też tam historyczne sceny prezentujące wydobywanie soli w dawnych czasach.

Najpiękniejsza jest Komnata Błogosławionej Kingi, stworzona przez górników na głębokości 100 metrów pod ziemią.

 

 

Chętni do obejrzenia cudów natury mają do wyboru 250 kilometrów tuneli i jaskiń, gdzie mogą podziwiać ogromne solne kryształy o niesamowitych kształtach oraz piękne zielone jeziora.

W 1978r. Kopalnia Soli w Wieliczce znalazła się jako jedna z pierwszych na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Z przyjemnością pokazaliśmy ją naszym partnerom w projekcie.

 

 

The WIELICZKA SALT MINE lies near Cracow, in southern Poland.

Salt has been mined there for over seven centuries.

There is a great legend explaining how it all started; a Hungarian Princess, now called Blessed Kinga, was engaged to a Polish prince. She wanted to bring a wedding present with her to a country with no salt at all. So she threw her  ring into a salt mine at Marmaros in Hungary. While travelling to Cracow, she stopped at Wieliczka and told her  servants to dig a well and find some water. Instead - salt was discovered and in the first lump of it , Kinga’s ring was found.

Salt used to be dug out by hand, and until 1620 it was carried up to the surface by the miners, then horses were used to carry the salt out. Still the work was very dangerous, so the miners became deeply religious. They constructed underground chapels to hold church services inside. In 1697 there was a big fire:  miners were not allowed to take wooden statues into the mine ever, so they began to carve sculptures from rock salt.

Nowadays you can see the enormous chambers which have been dug out of the solid rock. Some of them contain lovely statues and other beautiful carvings. There are also theme scenes showing how salt was mined long ago.

The most beautiful is the Chapel of the Blessed Kinga, which was made by the miners themselves in a chamber  100 metres underground.

To see natural wonders, have a walk of 250-kilometre-tunnels and underground caves with huge salt crystals in strange shapes inside and admire beautiful green lakes.

In 1978 Wieliczka Salt Mine was inscripted on the UNESCO List of World Heritage.

It was our pleasure to show the mine to our partners of the project.

Przepisy i tradycje świąteczne

Podczas pobytu w Bułgarii dzieliliśmy się informacjami na temat spędzania świąt w poszczególnych krajach partnerskich oraz przepisami potraw spożywanych podczas tych szczególnych okazji. My przedstawiliśmy prezentację Power Point.

 

img_2351
img_2351 img_2351

Attachments:
Download this file (COMENIUS - prezentacja 2 (Michał - tradycje).ppt)COMENIUS - prezentacja 2 (Michał - tradycje).ppt[ ]6179 kB2012-10-20 09:44

Trencin – Pleven memories

W Trenczynie wszyscy partnerzy spotkali się po raz pierwszy. Przedstawiliśmy swoje szkoły i  miasta, a uczniowie zobaczyli, że mogą się wiele nauczyć od siebie nawzajem, wykonując wspólny projekt.

W Pleven  wybieraliśmy logo projektu, prezentowaliśmy tradycje narodowe i  zmiany w miastach rodzinnych na przestrzeni trzech pokoleń.  Po  pracochłonnych zajęciach była chwila wytchnienia – karaoke w kawiarni w centrum miasta.

Trzy pokolenia – wywiad

Nagraliśmy  filmowy wywiad ukazujący zmiany pokoleniowe w życiu Opolan na przestrzeni lat.

W rozmowie -  najmłodsze pokolenie reprezentowała  Aurelia , uczennica naszej szkoły, a jej babcia – najstarsze.

Reprezentantką średniego pokolenia była nauczycielka naszej szkoły.

Taniec narodowy

Uczniowie naszej szkoły zatańczyli poloneza; pierwsza para ubrana w  historyczne stroje z czasów  króla Jana III Sobieskiego. 

Ich taniec poprzedziliśmy fragmentem filmu  Andrzeja Wajdy prezentującym poloneza w profesjonalnym wykonaniu.