Aktywizacja uczniów

Today1905
Yesterday2090
This week1905
This month37219
Total1485716

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLNY KONKURS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

SZKOLNY KONKURS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

w ramach Palmy Pierwszeństwa

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest od września 2015r. do maja 2016r.
 2. Punkty w ww. okresie przyznawane są za:
  1.  ZA ZAANGAŻOWANIE I ZA AKTYWNOŚĆ KLASY NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – gotowość do zajęć;

1.MIEJSCE (NAJMNIEJ BRAKÓW STROJÓW) -14 PUNKTÓW

2. MIEJSCE -12 PUNKTÓW

3. MIEJSCE  -11 PUNKTÓW

4. MIEJSCE - 10 PUNKTÓW

Każde kolejne miejsce o 1 punkt mniej;

 1. Ponadto  3 razy w każdym semestrze wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają w każdej klasie próby:
  1. wytrzymałości  ( test w październiku i marcu);
  2. skoczności(test w listopadzie i kwietniu);
  3. siły(test w grudniu i maju);

Punkty dla klasy zdobywają osoby z pięcioma najlepszymi wynikami wśród chłopców i wśród dziewcząt. Po dokonaniu zestawienia, klasom zostają przydzielone punkty.

I miejsce – 5p.

II miejsce - 3p.

III miejsce - 2p.

IV miejsce – 1p.

V miejsce  -0p.