Aktywizacja uczniów

Today868
Yesterday3019
This week868
This month54568
Total1503065

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Palma Pierwszeństwa

Palma Pierwszeństwa

PALMĘ PIERWSZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

zdobyła --klasa 2d- wych. P. Magdalena Turek

------------------------------------------

Regulamin projektu „Polskie legendy” realizowanego w Publicznym Gimnazjum
nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w roku szkolnym 2016/2017  w ramach Palmy Pierwszeństwa

Głównym celem przygotowywanych przez poszczególne klasy prezentacji jest kształtowanie twórczych postaw uczniów, rozwijanie kreatywności, samodzielności, poznawanie dorobku polskiej  kultury, sportu, techniki, historii regionu
  oraz integracja zespołów klasowych.

1.      W projekcie biorą udział wszystkie klasy wraz z wychowawcą.

2.       Temat projektu powinien być rozpatrywany na wielu płaszczyznach-  w zależności
od kreatywności zespołu.

3.      Temat realizowany w ramach projektu przez dany zespół klasowy wychowawca zgłasza koordynatorowi projektu.

4.      Klasowa prezentacja oceniana będzie przez komisję powołaną przez Dyrektora szkoły, która przyznaje określoną liczbę punktów. Ocenie podlega: estetyka pracy, wkład pracy klasy, treść i wartość merytoryczna, inwencja twórcza,  technika prezentacji;

5.       Prezentacje mogą mieć formę plakatu, wystawy, gazetki, stoiska, prezentacji multimedialnej, filmu, przedstawienia, prac literackich itp.

5. Klasa zobowiązana jest również do podjęcia działań propagujących projekt  na forum szkoły.

6. Sprawozdanie z prezentacji musi być zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

7. Klasy prezentują efekty swojej pracy wg poniższego harmonogramu:

klasa

temat

termin

wychowawca

3a

„Legenda Balladyny wiecznie żywa”

17- 21.10.2016

mgr M. Jantos

3b

Legendy kina

24- 28. 10.206

mgr M. Klimkowska

3c

Legendy sportu

14- 18.11.2016

mgr A. Frączek

3d

Legenda FSO

21- 26.11. 2016

mgr M. Turek

2a

Legendy polskiej literatury

05.-09.12.2016

mgr M. Gołąbek

2b

Legendy polskie

12- 16.12.2016

mgr L. Janusz

2c

Legendy sportu

09.-13.01.2017

mgr M. Piec

2d

Legendy polskiej muzyki

16.-20.01.2017

mgr M. Koryl

1a

Czy można być legendą za życia?

23.-27.01. 2017

mgr T. Skrętkowski

1b

Legendy o Opolu

30.01.-03.02.2017

mgr D. Mechel

1c

Legendy polskie

06.-10.02.2017

mgr M. Chmiel- Bryzik

1d

Legendy techniki

06.- 10.03. 2017

mgr Ł. Zaremba

1e

To miejsce obrosło legendą…

20.- 24.03.2017

mgr B. Sawczyn