Aktywizacja uczniów

Today846
Yesterday3019
This week846
This month54546
Total1503043

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sekcja naukowo-techniczna

k2a.jpg

 

 

Koło Naukowe Młodych

Sekcja naukowo-techniczna
mgr Maryla Strzała

Ankieta


Sportowa Europa

 

 KOŁO NAUKOWE MŁODYCH

SEKCJA MATEMATYCZNO - NAUKOWO - TECHNICZNA

TEMATYKA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

„AKTYWNY W SZKOLE, AKTYWNY W ŻYCIU"

„SPORTOWA EUROPA" w r. szk. 2011/2012

Uczestnicy sekcji: ucz. klasy IIIf B. Fąfrowicz, G. Janicki, M. Kuchnia;

ucz. klasy IIa M. Dąbrowska, M. Jaroszczuk, M. Mroziak, K. Piróg.

Sympatycy sekcji: ucz. klasy IIb M. Ziajor, R. Szendzielorz, M. Maciołek, M. Różycka.

Opiekun sekcji: mgr inż. Mariola Koryl_n-l matematyki w PG 8 Opole

Ilość godzin do przeprowadzenia zaplanowana została na dwa semestry - I sem. 48 h, IIsem. 48 h. W zależności od tempa pracy grupy tematyka zajęć i ilość godzin może ulec przesunięciu.

Świat sportu jako niewielka część otaczającej nas rzeczywistości podlega, właśnie jako jej cząstka, konstytutywnym dlań kategoriom matematycznym, jak arytmetyka, geometria.

Celem projektu „Sportowa Europa" jest wskazanie uczniowi punktów stycznych pomiędzy sportem a matematyką, a następnie ich problematyzacja, przy pomocy wspomnianych kategorii matematycznych.

Tematyka zajęć:

1. AKTYWNI MATEMATYCY - rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych

 

2. KRONIKA MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Ø Historia

Ø Organizatorzy i uczestnicy

Ø Statystyka odbytych mistrzostw (indywidualna, drużynowa, turniejowa)

 

3. MODELARSTWO ZAPAŁCZANE - budowa makiety architektonicznej stadionu.

 

4. MODELARNIA MATEMATYCZNA - warsztaty orgiami.

 

Piłka jest okrągła? Przyjrzyjmy się piłce nożnej z matematycznego punktu widzenia.

Warsztaty orgiami związane tematycznie z EURO 2012.

5. MATEMATYCZNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI SPORTOWEJ

Ø Symetria w herbach drużyn

Ø Symetria aren sportowych

Ø Symetria jako wymiar współkształtujący taktykę w piłce nożnej.

 

6. Zasady FAIR PLAY w sporcie i w życiu.

Ø Definicja Fair play

Ø Zasady Fair play

Ø Kodeks Fair play

Ø Ułożenie ankiety „Zasady FAIR PLAY w sporcie i w życiu" , przeprowadzenie wśród uczniów szkoły, statystyka i analiza wyników

 

7. Sportowa Europa - przygotowanie stoiska na Festiwale Nauki

 

Tematyka zajęć koła mat-nauk-technicznego

 

KOŁO MATEMATYCZNO – NAUKOWO - TECHNICZNE.

TEMATYKA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU AKTYWNY W SZKOLE, AKTYWNY W ŻYCIU.

„PREKURSORZY ŚWIATA NAUKI.”

 

 

Prekursorzy świata nauki to postacie aktywnie myślące i tworzące nowości, przyczyniające się do powstania przedmiotów, koncepcji, rozwijających naukę, technikę, zmieniających nasze życie.

Celem jest przybliżenie niektórych postaci, okoliczności, w jakich doszło do odkrycia, empiryczne poznanie samego odkrycia. Ponadto dbając o aspekt historyczny uczniowie będą gromadzili różnego rodzaju eksponaty nawiązujące do uczonych i ich wynalazków.

 

 

Lp.

Temat zajęć

1

Omówienie tematyki zajęć

2

Pitagoras (580 r. – 500 r. pne)

3

Archimedes z Syrakuz , (287 r.-212 r. pne), „Eureka, znalazłem.”

4

Galileo Galilei, ( 1564 r. – 1642 r.), „Teoria naukowa opiera się na eksperymencie.”

5

Leonardo da Vinci, ( 1452 r.- 1519 r. ), „Rysowanie wyobrażonych przedmiotów inspiruje przyszłe pokolenia do ich zrealizowania.”

6

Izaak Newton,( 1642 r. -1727 r. ), „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”

7

Johannes Gutenberg,  (1400 r. - 1468 r.), „Gdyby nie wynaleziono papieru i druku nie byłoby ksiązki.”, „Chińczycy wyrobili papier, a Guttenberg pierwszą przenośną czcionkę.”

8

Joseph i Jacques Montgolfier, (1740 r.- 1910r. – Joseph), ( 1745 r. – 1799 r. –Jacques), „Pierwszy lot człowieka. Następcy Ikara i Dedala.”

9

Michał Faraday, (1791 r.- 1867 r.)

10

Samuel Morse ,(1791 r.- 1872 r.), „Alfabet Morse’a”.

11

Louis Braille, ( 1809 r.- 1852 r.), „Alfabet brajla – światło dla niewidomych.”

12

Thomas Alva Edison,  ( 1847 r.- 1931 r.)

 

13

George Eastman, ( 1854 r.- 1932 r.), Fotografia dostępna dla wszystkich.

14

Maria Curie, (1867 r.- 1934 r.)

15

Albert Einstein, (1879 r.- 1955 r.)

16

Enrico Fermi, (1901 r.- 1954 r.)

17

Francis Crick i James Watson

18

Debata- „Najważniejszy wynalazek dla człowieka…..”

19

Przygotowanie festiwali nauki- PODSUMOWANIE

 

Odnawialne Źródła Energii

ENARGIA ALTERNATYWNA

ENERGIA ODNAWIALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

Na zajęciach zajmujemy się energią odnawialną na Opolszczyźnie.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji na temat Odnawialnych Źródeł Energii.

OZE są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania zakumulowaną energię, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu, zwłaszcza do lepszego zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze.

  • Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest bardzo ważne w rozwoju regionu i przynosi wymierne efekty ekologiczno-energetyczne
  • Malejące zasoby surowców naturalnych stanowią coraz większe wyzwanie.
  • Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów.
  • Odnawialne źródła energii poprawiają poziom regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i przynoszą szereg korzyści społecznych i gospodarczych na szczeblu lokalnym.

Na zajęciach wykonujemy gipsowy obraz naszego województwa. Na rzeźbie zaznaczymy istniejące i planowane elektrownie wodne, wiatrowe, energetyczne wykorzystanie biomasy, biogazu. Zajmujemy się energią słoneczną i geotermalną.

Do grupy dołączył Sebastian

Do grupy dołaczył Sebastian

Kasia w grupie aktywnych

b_250_200_16777215_00_images_stories_kasia_w_grupie_aktywnych.jpg

Katarzyna Rosińska - witamy wśród AKTYWNYCH

Praca twórcza nad projektem

b_250_200_16777215_00_images_stories_praca_nad_projektem.jpg

 

Twórczo...