Aktywizacja uczniów

Today1878
Yesterday2090
This week1878
This month37192
Total1485689

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium

2017

05.01.2017  Etap regionalny XV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla

Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego – udział wzięło 5 uczniów

11.01.2017  Etap szkolny V Konkursu Angielsko -Niemieckiego dla Gimnazjalistów Województwa Opolskiego o Puchar Dyrektora ZSO nr II w Opolu - udział wzięło 5 uczniów

19.01.2017  Etap miejsko-gminny  Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – udział wzięło 6 uczniów

1.03.2017  Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap wojewódzki – udział

wzięły 2 uczennice

21.03.2017   Etap finałowy V Konkursu Angielsko -Niemieckiego dla Gimnazjalistów Województwa Opolskiego o Puchar Dyrektora ZSO nr II w Opolu – Sylwia Piechaczek w pierwszej piątce

13.03. / 12.04.2017  Etap szkolny / etap finałowy  Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar

Dyrektora Zespołu Szkół – udział 6 uczniów

29.03.2017Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowany przez

firmę Jersz Łowcy Talentów – udział wzięło 10 uczniów

 

2016

9.01.2016  Etap regionalny XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego –
udział wzięło 5 uczniów
18.01.2016 Etap miejski Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Miejskim
 Domu Kultury w Opolu – udział wzięło 6 uczniów
24.02.2016  Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap wojewódzki – laureatka
Katarzyna Smolin
13.03.2016 Etap ogólnopolski XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
dla  Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego –
udział wzięła 1 uczennica Katarzyna Smolin
15.03.2016  Lekcje otwarte „Dlaczego niemiecki?” podczas Dnia Otwartego w naszej szkole dla
uczniów klas szóstych szkół podstawowych prowadzone przy pomocy uczennic uczących się
 jezyka mniejszości narodowej
15.03. / 27.03.2016  Etap szkolny / etap finałowy  Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół – udział 6 uczniów
16.03.2016 Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowany przez
firmę Jersz Łowcy Talentów – udział wzięło 8 uczniów
22.04.2016  Konkurs recytatorski Młodzież recytuje poezję – etap miejski w MDK Opole–
 udział 1 uczennicy
24.05.2016  Przedstawienie bajki o Czerwonym Kapturku  w trzech językach prezentowane
uczniom klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14
25.05.2016  Przedstawienie bajki o Czerwonym Kapturku  w trzech językach prezentowane
uczniom klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
24.05.2016  Przedstawienie bajki o Czerwonym Kapturku  w trzech językach prezentowane
uczniom klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28

5.10.2016 Europejski Dzień Języków – konkurs na gazetkę dla klas pierwszych oraz warsztaty
zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu

26.10.2016 Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego –
udział wzięło 18 uczniów, do etapu miejsko-gminnego zakwalifikowało się 6 osób

3.11.2016 Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Verstehen – udział wzięło 8 uczniów

16.11.2016 Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowany przez
firmę Jersz Łowcy Talentów – udział wzięło 10 uczniów

21.11.2016 Etap szkolny XV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego - udział wzięło 10 uczniów, do etapu regionalnego zakwalifikowało się 5 osób
 

2014

11.01. Etap regionalny XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla  Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego

15.01. Uroczyste przyjęcie w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu z okazji przyznania nagrody Fundacji Körbera zorganizowane  przez konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu dr Gottfrieda Zeitz. Udział wzięła m.in. p.Johanna Lemke-Prediger oraz p.Agnieszka Boryczka.

16.01. Etap miejski Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Miejskim  Domu Kultury w Opolu

7.02. Przedstawienie w języku niemieckim, angielskim i francuskim „Królewna Śnieżka” dla uczniów Publiczne Szkoły Podstawowej nr 28 w Opolu

10.02. Przedstawienie w języku niemieckim, angielskim i francuskim „Królewna Śnieżka” dla uczniów Publiczne Szkoły Podstawowej nr 9 w Opolu

7.03. etap szkolny Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora V LO w Opolu

10.03. Etap wojewódzki – finałowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Miejskim Domu Kultury w Opolu

16.03. Etap ogólnopolski XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszeniea Nauczycieli Języka Niemieckiego w Warszawie

26.03. wyjście uczniów klasy pierwszej uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej do Galerii WuPeBe na wystawę i lekcję „Miejsca dziedzictwa światowego UNESCO w Nadrenii-Palatynacie.”

Nadrenia-Palatynat to region, w którym znajdują się cztery uznane przez UNESCO miejsca dziedzictwa kulturowego. Pierwszym miejscem wpisanym na listę UNESCO była katedra w Spirze (1981). Po niej wpisano rzymskie monumenty, katedrę i kościół Najświętszej Marii Panny w Trewirze (1986), Górną Dolinę Środkowego Renu (2002) oraz Limes Górnogermańsko-Retycki (2005), przebiegający przez Nadrenię-Palatynat na odcinku 75 km.

Przedstawione cztery miejsca dziedzictwa światowego odzwierciedlają rzymskie początki naszej cywilizacji oraz ważną rolę, jaką ten region i jego władcy odgrywali w okresie średniowiecza. Okres "romantyzmu reńskiego" w znacznym stopniu wpłynął na romantyzm w Niemczech.

Wystawa pokazuje historyczne i współczesne dzieła ze zbiorów Centrum Bibliotek Landu Nadrenia-Palatynat w Koblencji poświęcone osobliwościom miejsc dziedzictwa kulturowego w ich regionie.

Do tematyki wystawy nawiązują przedstawione zabytkowe mapy i grafiki ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

15.04. etap finałowy Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora V LO w Opolu

26.09.2014  Europejski Dzień Języków – konkurs na gazetkę dla klas pierwszych oraz warsztaty  zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu
03.10.2014  Wyjście uczniów z klasy pierwszej uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej do Biblioteki Austriackiej na zajęcia pt.: Niemcy bliżej.
17.11.2014  Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – udział wzięło 20 uczniów, do etapu miejsko-gminnego zakwalifikowało się 8 osób
19.11.2014  Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowany przez firmę Jersz Łowcy Talentów – udział wzięło 11 uczniów
21.11.2014  Etap szkolny XIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego –  udział wzięło 11 uczniów, do etapu regionalnego zakwalifikowało się 7 osób

 

2015

10.01.2015  Etap regionalny XIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego –
udział wzięło 7 uczniów
5.02.2015 Etap miejski Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Miejskim
 Domu Kultury w Opolu – udział wzięło 8 uczniów
10.03.2015  Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap wojewódzki – laureatka
Paulina Poliwoda
19.03.2015  Przedstawienie Czerwony Kapturek szuka księcia w trzech językach podczas
Dnia Otwartego w naszej szkole dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
13.03. / 29.03.2015  Etap szkolny / etap finałowy  Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół – udział czterech uczniów
14.03.2015 Etap ogólnopolski XIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
dla  Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego –
udział wzięło 3 uczniów, laureatka Paulina Poliwoda
18.03.2015  Wyjście uczniów uczących się języka niemieckiego do Biblioteki Austriackiej
na zajęcia pt.: Austria bliżej.
18.03.2015 Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowany przez
firmę Jersz Łowcy Talentów – udział wzięło 8 uczniów
24.03.2015 Konkurs Austria – kraj i mieszkańcy etap szkolny organizowany przez
Bibliotekę Austriacką
27.04.2015  Konkurs recytatorski Młodzież recytuje poezję – etap miejski w MDK Opole–
 laureatka Julia Walecko
5.05.2015  Konkurs recytatorski Młodzież recytuje poezję – etap regionalny w Prószkowie–
laureatka Julia Walecko
7.05.2015 Wyjście do Biblioteki Austriackiej na spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską
28.05.2015 Konkurs recytatorski Młodzież recytuje poezję – etap finałowy w Prószkowie–
udział - Julia Walecko
 
15.09.2015  Wyjście uczniów z klasy drugiej uczących się języka niemieckiego jako
języka mniejszości narodowej do Biblioteki Austriackiej na zajęcia pt.: Austria bliżej.
21.09.2015  Wyjście uczniów z klasy trzeciej uczących się języka niemieckiego jako
języka mniejszości narodowej do Biblioteki Austriackiej na zajęcia pt.: Szwajcaria bliżej.
25.09.2015  Europejski Dzień Języków – konkurs na gazetkę dla klas pierwszych oraz warsztaty
 zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu
17.11.2015  Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego –
udział wzięło 21 uczniów, do etapu miejsko-gminnego zakwalifikowało się 6 osób
18.11.2015  Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowany przez
firmę Jersz Łowcy Talentów – udział wzięło 13 uczniów
20.11.2015 Etap szkolny XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego –
 udział wzięło 12 uczniów, do etapu regionalnego zakwalifikowało się 5 osób

 

2013

22.01. Etap miejski Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Miejskim

 Domu Kultury w Opolu

 

19.02. etap szkolny Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora V LO w Opolu

 

 

5.03. Etap wojewódzki – finałowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

w Miejskim Domu Kultury w Opolu

 

 

12.03. prezentacja prac i projektów z języka niemieckiego podczas Dnia Otwartego

 „Ziutki 2013”

 

20.03. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowany przez

firmę Jersz Łowcy Talentów

 

Ranking Sprachdoktor 2013:  http://jersz.pl/contest,6,tab_50.html

 

25.03. etap szkolny Konkursu recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję”

 

29.04. Konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezję” etap miejski w Miejskim

 Domu Kultury w Opolu

 

9.05. etap regionalny Konkursu Recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję” w Prószkowie

 

11.05. wyjazd w nagrodę za pracę nad projektem w języku polskim i niemieckim

w konkursie historycznym „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia” grupy uczniów do Drezna – zwiedzanie miasta oraz Verkehrsmuseum (Muzeum Transportu i Komunikacji)

 

23.05. wyjście uczniów klas drugich i trzecich uczących się języka niemieckiego jako

języka mniejszości narodowej do Galerii WuPeBe na wystawę i lekcję „Wiedeń inaczej”

 

Opis Biblioteki Austriackiej:

Wiedeń inaczej - Wien einmal anders. Wystawa fotografii Barbary Zeidler

Fotografie Barbary Zeidler zapraszają nas na niekonwencjonalną wycieczkę po nieznanych często muzeach wiedeńskich, ukrywających różne osobliwości. Wycieczkę z dala od utartych tras turystycznych i kolejek do kasy. Wiedeń słynie z licznych znanych muzeów. Kto nie zna Muzeum Historii Sztuki, Albertiny czy domu Hundertwassera? Turyści, a nawet sami wiedeńczycy nie wiedzą, że w mieście znajduje się także Muzeum Kapeluszy cesarza Franciszka Józefa, Muzeum Pogrzebowe czy Muzeum Wódek.

 

29.05. wyjście uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich uczących się języka

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej do Galerii WuPeBe na wystawę i lekcję „Comics, Manga& Co.”

 

Opis wystawy Biblioteki Austriackiej:

Kiedy w 1830 roku Johann Wolfgang von Goethe zobaczył historię obrazkową genewskiego mistrza Rodolphe Töpffera, zachwycił się nowym gatunkiem i nakłaniał autora do opublikowania swoich rysunków. Wówczas nie istniało jeszcze pojęcie określające twórczość takich artystów jak Töpffer, więc utwory składające się z rysunku i tekstu zwano littérature en estampes (literaturą graficzną) lub roman dessiné (rysowaną powieścią). Obecnie takie prace zwie się komiksem, a Töpffer uchodzi za jednego z ojców gatunku.

 

Od tego czasu komiks awansował do rangi dziedziny sztuki mówiącej własnym językiem, znajdującej inspiracje w malarstwie, fotografii i sztuce wideo. Tematem komiksów stały się różne dziedziny życia: polityka, społeczeństwo, autobiografia czy reportaż. Pedagodzy natomiast odkryli, że doskonale nadaje się do nauczania języków obcych, ponieważ prosty, zwięzły tekst w kombinacji z obrazem ułatwia zrozumienie tekstu w obcym języku.

 

Wystawa plakatów „Komiks, manga & Co. – współczesna kultura komiksowa w Niemczech ” prezentuje najważniejszych niemieckich twórców komiksów, którzy w ostatnich latach dzierżą prym w tej dziedzinie. Na przykładzie dwudziestu pięciu plakatów ukazuje rozwój komiksu w Niemczech od lat dziewięćdziesiątych. Na wystawie znalazły się prace awangardowych mistrzów komiksu, takich jak: Anke Feuchtenberger, Arne Bellstorf, Mawil, Ulf K., które zasłużenie określa się jako innowacyjne, kreatywne i krytyczne.

 Ekspozycja we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie.

 

13.11. Wyjście uczniów z klasy pierwszej uczących się języka niemieckiego jako

języka mniejszości narodowej do Biblioteki Austriackiej na zajęcia pt.: Adwent i Boże Narodzenie w krajach niemieckojęzycznych

 

ADWENT I BOŻE NARODZENIE 
w krajach niemieckojęzycznych

Co to jest kalendarz adwentowy? Kto przynosi dzieciom prezenty? Co można znaleźć na świątecznym stole w Niemczech? Skąd pochodzi najsłynniejsza kolęda?

 

 

Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można podczas barwnego i dźwięcznego wykładu przygotowanego przez Bibliotekę Austriacką w Opolu.

 

 

15.11. Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

20.11. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowany przez

firmę Jersz Łowcy Talentów

Ranking Deutschfreund 2013:  http://jersz.pl/contest,2,tab_65.html  

 

22.11. Etap szkolny XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla

 Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego

 

26.11. Wyjście uczniów z klasy trzeciej uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej do Biblioteki Austriackiej na zajęcia o Szwajcarii „Szwajcaria bliżej”

SZWAJCARIA bliżej

Szwajcaria kojarzy nam się często z alpejską idyllą, bydłem pasącym się na górskich halach, produkcją sera i czekolady no i oczywiście bankami. Ale co naprawdę o niej wiemy i co warto o niej wiedzieć.

Biblioteka Austriacka zaprasza na wykład multimedialny pt. Szwajcaria bliżej , który w prosty i przystępny sposób prezentuje tą alpejską republikę i odpowie na takie pytania jak:

 

 

Czemu bohaterem narodowym Szwajcarii jest mężczyzna, który trafił kuszą w jabłko? Czemu papieża chroni Gwardia Szwajcarska? - no i oczywiście Gdzie możemy spotkać Heidi?

 

2012

1.02. Etap miejski Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Miejskim Domu Kultury w Opolu
 
14.02. udział w Festiwalu Piosenki Walentynkowej w Języku Niemieckim w II LO w Opolu
 
27.02. etap szkolny Konkursu recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję”
 
6.03. Konkurs Wiedzy o Austrii zorganizowany przez Bibliotekę Austriacką – etap szkolny
 
14.03. Etap wojewódzki – finałowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w MDK Opole
 
20.03. prezentacja prac i projektów z języka niemieckiego podczas Dnia Otwartego
 
22.03. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowany przez firmę Jersz Łowcy Talentów
 
18.04. Konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezję” etap miejski w Miejskim Domu Kultury w Opolu
 
11.05. etap regionalny Konkursu Recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję” w Prószkowie
 
23.04. – 25.05. udział i praca nad projektem w języku polskim i niemieckim w konkursie historycznym „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia”
 
12.06. wyjście uczniów uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej do Biblioteki Austriackiej na zajęcia o Szwajcarii
 

 

26.09. wyjście uczniów z klasy trzeciej uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej do Biblioteki Austriackiej na zajęcia o Szwajcarii „Schwützertüütsch oder wie sprechen die Schweizer”

 

17.10. wyjście uczniów uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości

narodowej oraz klasy I c do Biblioteki Austriackiej na zajęcia o pisarzu Janoschu „Post für den Tiger“

 

Kino obrazkowe - motto "Piszemy listy"/ Bilderbuchkino - Motto "Briefe schreiben"

Poczta dla tygryska Janoscha/ Post für den Tiger von Janosch

Na warsztatach uczniowie zapoznają się z bohaterami książki Janoscha, zobaczą w "kinie obrazkowym" jak Misiek i Tygrysek wynaleźli pocztę, telegram i telefon, zagrają w memory z bohaterami bajki oraz "zaprojektują" własną kartkę pocztową, którą później wyślemy z Austrii na wskazany adres.

 

Szczegóły programu:

1. Słów kilka o Janoschu i jego słynnych bohaterach.

2. Kino obrazkowe "Poczta dla tygryska"

3. Zabawa w memory

4. Malowanie kartek pocztowych

 

14.11. Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

17.11. wyjazd do Warszawy grupy uczniów pracującej nad projektem o Józefie

Piłsudskim – wręczenie nagrody za zdobycie II miejsca w ogólnopolskim konkursie historycznym „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia”

 

21.11. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowany przez

firmę Jersz Łowcy Talentów

Ranking Deutschfreund 2012: http://jersz.pl/contest,2,tab_37.html

 

 

7.12. wycieczka do Drezna uczniów uczących się języka niemieckiego  -

zwiedzanie zabytków miasta, Galerii Zwinger, wizyta na Jarmarku Adwentowym – Dresdner Striezelmarkt

 

11.12. wyjście uczniów klas drugich uczących się języka niemieckiego jako

języka mniejszości narodowej do Galerii WuPeBe na wystawę i film o tradycjach adwentowych „100-lecie kalendarzy adwentowych”

 

Opis Biblioteki Austriackiej:

Najstarszy drukowany kalendarz adwentowy – “Zegar Bożonarodzeniowy dla dzieci” powstał w 1902 r. w ewangelickiej księgarni w Hamburgu. Za „wynalazcę” kalendarza adwentowego  uznawany jest  jednak syn pastora, Gerhard Lang (1881-1974). W Niemczech najbardziej popularne były kalendarze z otwieranymi okienkami. Przykładem są „Kalendarze Lipskie”czy „Erika” z saksońskiego Heidenau.

 

Kalendarze wypełniane czekoladkami znane są już od lat 20-tych XX w., ale powszechne stały się dopiero w latach 60-tych. Podczas drugiej wojny światowej zakazano druku kalendarzy adwentowych ze względu na ich małą przydatność do celów wojennych, jednak już od 1945 r. pojawiają się znowu w prawie wszystkich strefach okupacyjnych.

 

Typowe dla kalendarzy z Niemiec Zachodnich było naklejanie na nie brokatu, przez co kalendarz nabierał magicznego blasku. W ateistycznym NRD nie stosowano brokatu, ponieważ swoim blaskiem  mógłby nawiązywać do chrześcijańskiego pochodzenia świąt. Tam też w okienku z dniem 24 grudnia  znaleźć można było postać gwiazdora albo przy ozdobioną choinkę.

 

Niektóre kraje sąsiednie – inspirowane kalendarzami niemieckimi – drukowały własne kalendarze już w latach 30-tych XX w. Cechowały je często elementy narodowe.  Po 1945 r., dzięki amerykańskim żołnierzom alianckim, kalendarze adwentowe „opanowały” Stany Zjednoczone. W Polsce oraz u południowych i wschodnich sąsiadów kalendarze stały się popularne dopiero po 1990 r.

 

Obecnie większość wydawców produkuje na rynek międzynarodowy najczęściej kalendarze wypełniane czekoladkami. Kalendarze adwentowe są często stosowanym nośnikiem reklamy. Na wystawie zobaczyć można różnorodne przykłady kalendarzy z czekoladkami oraz kalendarzy reklamowych.

 

13.12. wyjście uczniów klas pierwszych i trzecich uczących się języka niemieckiego

jako języka mniejszości narodowej do Galerii WuPeBe na wystawę i film o tradycjach adwentowych „100-lecie kalendarzy adwentowych”

 

2006

 Marzec

Seminarium „Eigenes und Fremdes - Auf dem Weg zum gemeinsamen Europa" (Własne i obce - na drodze do wspólnej Europy) to wynik współpracy z niemieckimi nauczycielami pracującymi w szkole francuskiej. Zorganizowali oni seminarium w Niemczech, które poprzedziła ożywiona korespondencja między uczniami i nauczycielami z Polski, Niemiec, Francji i Serbii. Uczniowie przełamywali barierę językową pisząc w języku niemieckim o sobie w listach, mailach, sms-ach.

Przygotowując się do seminarium zbierali informacje o swoim mieście rodzinnym o Opolu, o znanych osobach, które pochodzą z Opola i opracowali prezentację w języku niemieckim o swoim mieście. Druga prezentacja dotyczyła ich samych, zawarli w niej informacje m.in. o swoich urodzinach, zainteresowaniach, sposobie spędzania wolnego czasu. Nauczyciele mieli za zadanie przedstawić swój jeden ustalony dla wszystkich dzień z życia. Podczas pobytu na seminarium uczniowie poznawali swoich nauczycieli od prywatnej strony (tym dniem była sobota) oglądając zdjęcia na zorganizowanej wystawie.

Podczas pobytu w Bad Urach uczniowie po pierwsze poznali się osobiście, przedstawili wyniki swojej pracy a następnie pracowali przez cały tydzień nad zadaniami dotyczącymi integracji europejskiej. Podzieleni byli na grupy tak, aby mogli ze sobą rozmawiać przede wszystkim po niemiecku. Najciekawszym wydarzeniem tego seminarium był dla wszystkich wyjazd do Strassburga i obejrzenie Parlamentu Europejskiego.

Po powrocie uczniowie pozostali w kontakcie z poznanymi w Niemczech przyjaciółmi.

 

Kwiecień

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowanym przez firmę Jersz Łowcy Talentów

 

Październik

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowanym przez firmę Jersz Łowcy Talentów

2007

Udział uczniów w wystawie ilustracji Janosha; w warsztatach dotyczących twórczości Janosha; w wystawie ilustracji Heinza Horsta w Bibliotece Austriackiej w Opolu

    

Udział  w wystawie: Przemysł na Śląsku, tradycyjne manufaktury (cegielnie, huty, fabryki porcelany) organizowanej przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu

 

28.03. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowanym przez firmę Jersz Łowcy Talentów

 

31.03. udział uczniów w etapie wojewódzkim Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Opolu

2008

cały rok

Polsko-niemiecki projekt badawczy „Marszałek Józef Piłsudski w twierdzy magdeburskiej 1917/1918"

Praca nad projektem rozpoczęła się od korespondencji prowadzonej w języku niemieckim między uczniami a różnymi instytucjami w Niemczech, w Magdeburgu, które mogły pomóc w poznaniu historii pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Twierdzy Magdeburskiej. Uczniowie przy pomocy Pani Lemke-Prediger poznawali historię swojego patrona. Wynikiem wymiany listów, zbierania materiałów, wielu zdjęć i dokumentów z pobytu Marszałka Piłsudskiego w Magdeburgu jest kronika oraz wydrukowana przy finansowej pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Urzędu Miasta Opola broszura. Broszurę tę przekazywaliśmy naszym partnerom z Magdeburga i otrzymaliśmy od nich zaproszenie. Punktem kulminacyjnym pracy nad projektem był wyjazd w czerwcu 2009 do Magdeburga i złożenie kwiatów w miejscu, które Marszałek Piłsudski bardzo sobie upodobał, nad Łabą, i nazwał „widokiem na Wisłę".

 

Prezentację na temat projektu wykonali uczniowie pod opieką p. Boryczki i kilkakrotnie opowiadali o swojej pracy w zależności od widowni w dwóch językach.

 

2.04. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowanym przez firmę Jersz Łowcy Talentów

 

 12.05.Udział uczniów w wystawie Kolej żelazna, tradycyjne dworce kolejowe na Śląsku zorganizowanej przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu

 

29.10. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego  Deutschfreund organizowanym przez firmę Jersz Łowcy Talentów

 

14.11. odbyła się prezentacja projektu „Marszałek Józef Piłsudski w twierdzy magdeburskiej 1917/1918" podczas sesji popularno-naukowej w III LO w Opolu.

 

15.12. Udział w Ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego organizowanej przez firmę Olimpus

2009

 

Udział uczniów w wystawie: Austria w fotografii zorganizowanej przez Bibliotekę Austriacką.

 

Udział uczniów  w wystawie udział w wystawie Szkoły na Śląsku zorganizowanej przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu

 

Udział w warsztatach: Korzystanie z księgozbioru biblioteki, wyszukiwanie znaczenia trudnobrzmiących terminów, tworzenie bibliografii w Bibliotece Austriackiej.

 

08.04. udział uczniów w konkursie Germanica organizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 2

 

28.04. udział w konkursie recytatorskim „Młodzież recytuje poezję" w MDK w Opolu - etap miejski

 

28.04. zaprezentowano projekt „Marszałek Józef Piłsudski w twierdzy magdeburskiej 1917/1918" podczas otwarcia wystawy „Cytadela Magdeburska; część brandenbursko- pruskiej twierdzy obronnej" w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Odbyła się również prezentacja projektu  na spotkaniu mniejszości niemieckiej uhonorowanym obecnością marszałka województwa opolskiego pana Józefa Sebestę w Bibliotece Caritas Polska w Opolu.

 

12.05. udział w konkursie recytatorskim „Młodzież recytuje poezję" w GOK w Prószkowie - etap regionalny

 

15.-16.06. wyjazd uczestników projektu „Marszałek Józef Piłsudski w twierdzy magdeburskiej 1917/1918" do Magdeburga i Berlina. Uczniowie zwiedzali Magdeburg, podziwiali zabytki, poznali miejsca związane z pobytem Marszałka Piłsudskiego w Magdeburgu. W Berlinie zwiedzali Reichstag, podziwiali Brandenburger Tor, Unter den Linden, Fernsehturm.

 

18.11. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowany przez firmę Jersz Łowcy Talentów

 

20.11. etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

2010

25.02. udział w wystawie Ruch Biała Róża - studencki ruch oporu

przeciwko narodowemu socjalizmowi w Niemczech w RCKJO

 

01.03. o godzinie 17 odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem niemieckim Christianem Linkerem w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.  Uczennice klas I d i III a wzięły w nim udział. Pisarz przybył do Polski na zaproszenie  Goethe-Institut z Krakowa. Podczas spotkania pisarz opowiadał o tematach, które porusza w  swoich powieściach dla młodzieży. W drugiej części spotkania uczniowie zgromadzeni na  sali zadawali pisarzowi pytania. Pierwszych kilka osób (m.in. nasza koleżanka z klasy I d)  zostało nagrodzonych egzemplarzem powieści.

 

11.03. finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w MDK w Opolu

 

22.03.i 24.03. uczniowie klas Id oraz klas drugich uczących się języka niemieckiego, jako języka mniejszości wzięli udział w prezentacji na temat zwyczajów panujących w Austrii „Od środy popielcowej do poniedziałku wielkanocnego" w Bibliotece Austriackiej w Opolu.

 

31.03. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor organizowany przez firmę Jersz Łowcy Talentów

 

19.04. etap miejski Konkursu recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję"w MDK w Opolu

 

8.06. etap regionalny Konkursu recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję" w Dobrzeniu Wielkim

 

19.10. udział w lekcji bibliotecznej na temat: Austria -  kraj i ludzie zorganizowanej przez Bibliotekę Austriacką

 

17.11. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowany przez firmę Jersz Łowcy Talentów

 

18.11. udział w spotkaniu z tłumaczem literatury niemieckojęzycznej Ryszardem Wojnarowskim - laureatem prestiżowej nagrody im. Karla Dedeciusa, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu

 

24.11. Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

26.11. Udział w lekcji otwartej zorganizowanej przez pana Martina Cichonia na  temat: Berlin - miasto po zjednoczeniu  w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu