Aktywizacja uczniów

Today332
Yesterday532
This week1628
This month1628
Total742695

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Omnibus

Omnibus

OMNIBUS 2012

6 czerwca 2012 roku odbył się międzygimnazjalny konkurs dla klas pierwszych – OMNIBUS zorganizowany przez naszą szkołę.

Uczniowie w różnorodnych konkurencjach sprawdzali swoją wiedzy z wielu dziedzin nauki. Zmagali się z pytaniami z chemii, geografii, matematyki, przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Oprócz wiedzy teoretycznej musieli rozpoznać postacie sławnych i zasłużonych ludzi nauki, polityki i kultury oraz rozszyfrować w trzech odsłonach obraz Leonarda da Vinci Mona Liza.

Zaskoczeniem był fragment znanego utworu muzycznego i konieczność rozpoznania samowaru, który zdaniem uczniów był garnkiem do gotowania.

I miejsce zajął uczeń gimnazjum nr 7 – Grzegorz Smak

II miejsce uczeń gimnazjum nr 7 – Stanisław Jesionek

III miejsce uczeń naszej szkoły – Szymon Wojak

 

ZAPRASZAM DO GALERII ZDJĘĆ !!!

Regulamin Konkursu Omnibus

KONKURS WIEDZY I ERUDYCJI

REGULAMIN  KONKURSU

I CELE I ZAŁOŻENIA

Konkurs organizowany jest  dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Jego głównym celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej młodzieży, umożliwienie uczniom zdolnym wykazania się posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Zakres materiału sprzyja integrowaniu wiedzy uczniów z różnych przedmiotów. Jest również okazją do  współpracy nauczycieli i uczniów różnych szkół.

II ORGANIZACJA KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu. Osobami odpowiedzialnymi są nauczycielki: p. D. Mechel, p. L. Janusz.

2.W konkursie  biorą udział dwuosobowe drużyny uczniowskie.

3. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie określoną liczbę uczniów -  nie więcej niż 1 zespół na 2   oddziały  klas VI  w szkole.

4.Szkoły przeprowadzają eliminacje we własnym zakresie.

5.Konkurs składa się z dwóch części – eliminacji pisemnych i finału ustnego.

   W części pisemnej uczestnicy rozwiązują pisemny test. Do finału kwalifikuje się 6 zespołów, które  uzyskały największą liczbę punktów za rozwiązanie  testu.

6. Zwycięzcą zostaje zespół, który w finale ustnym zdobędzie największą liczbę punktów.

7. Komisję konkursowa stanowią nauczyciele – opiekunowie szkolnych reprezentacji.

 

8.Konkurs odbędzie się  8 XI 2013 o godzinie 9.30  w PG nr 8 w Opolu ul. J. Lelewela 9.

9. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres PG nr 8  telefonicznie (77 4744189),  pocztą lub  e-mailem do dnia 31 X 2013.

III ZAKRES MATERIAŁU

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obowiązują wiadomości i umiejętności objęte materiałem nauczania wszystkich przedmiotów szkoły podstawowej.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy, a finaliści nagrody ufundowane przez organizatorów. 

 

OPRACOWANIE :                          

DOROTA MECHEL

LILLA JANUSZ